เด่นโซเชียล

ดุสิตโพล เผย 5 พฤติกรรม "เปลี่ยน-ไม่เปลี่ยน" คนไทยยุค "โควิด-19"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 5 พฤติกรรม "เปลี่ยน-ไม่เปลี่ยน" คนไทยยุค "โควิด-19" พบ งด สังสรรค์ อย่างสิ้นเชิง แต่ยังดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม–2 กันยายน 2564 หัวข้อ "พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19" เพื่อสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนไทยต้องปรับตัว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การดูแลสุขภาพร่างกาย และสถานภาพทางการเงินที่ไม่มั่นคง สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. " 5 พฤติกรรม" ของประชาชนที่ "เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง" ในยุคโควิด-19

 • อันดับ 1 ไปร่วมงานสังสรรค์ งานมงคล อวมงคล 90.50%
 • อันดับ 2 การเดินทางท่องเที่ยว 89.50%
 • อันดับ 3 รับประทานอาหารนอกบ้าน 87.25%
 • อันดับ 4 ไปศาสนสถาน วัด โบสถ์ มัสยิด ฯลฯ 86.75%
 • อันดับ 5 เยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้อง 82.00%

2. "5 พฤติกรรม" ของประชาชนที่ "ไม่เปลี่ยนแปลงเลย" ในยุคโควิด-19

 • อันดับ 1 การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ 55.48%
 • อันดับ 2 สมัครบริการดูความบันเทิงต่าง ๆ (Streaming) แบบจ่ายเงิน 39.86%
 • อันดับ 3 เสริมความงาม แต่งหน้า ตัดผม 31.06%
 • อันดับ 4 การช่วยเหลือกัน ความมีน้ำใจ การบริจาค 29.44%
 • อันดับ 5 ความสนุก อารมณ์ขัน 29.08%
   

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

3. "5 พฤติกรรม" ของประชาชน "ที่เกิดขึ้นใหม่" ในยุคโควิด-19

 • อันดับ 1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา/เลือกซื้อหน้ากากหลายแบบมากขึ้น 90.12%         
 • อันดับ 2 ทำอาหารรับประทานเอง 60.41%
 • อันดับ 3 เข้าร่วมมาตรการของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ 57.51%
 • อันดับ 4 ชำระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านมือถือ 54.77%
 • อันดับ 5 ดูแลสุขภาพ รับประทานวิตามิน อาหารเสริม 51.20%

4.  ในภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 หรือไม่       

 • อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 35.48%         
 • อันดับ 2 ไม่ค่อยพึงพอใจ 27.79%
 • อันดับ 3 ไม่พึงพอใจ 21.84%
 • อันดับ 4 พึงพอใจ 14.89%

*หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

 

ดุสิตโพล เผย 5 พฤติกรรม \"เปลี่ยน-ไม่เปลี่ยน\" คนไทยยุค \"โควิด-19\"

 

ที่มา : SuanDusitPoll

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ