เด่นโซเชียล

สวนดุสิตโพลชี้ คนไทยยุค"โควิด-19"ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เริ่มใช้เงินออม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจพบ คนไทยยุค"โควิด-19" ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เริ่มใช้เงินออม คาด ประคองตัวได้อีก 3 เดือน วอนรัฐแก้ปัญหา

สถานการณ์"โควิด-19" ทำคนไทยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีการใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,274 คน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 พบว่า

 

ในช่วงโควิด-19 ประชาชนใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.22  นำเงินจากการทำงานมาใช้ , ร้อยละ 83.57 เงินออมที่มีอยู่ ใช้ไปบ้างแล้วบางส่วน , ร้อยละ 42.63

 

ส่วนรูปแบบการใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 คือ ลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ร้อยละ 80.44 โดยอยากให้รัฐบาล ช่วยเรื่องลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ำมัน ร้อยละ 86.41 

และจากสภาพการใช้จ่ายตอนนี้คิดว่า จะประคองตัวเองต่อไปได้อีกประมาณ 3 เดือน ร้อยละ 37.37

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในช่วงโควิด-19 ประชาชนจะประหยัด และวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม แต่ก็ยังต้องนำเงินออมออกมาใช้ เพราะโควิด-19 ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อีกทั้ง สถานการณ์ว่างงาน ตกงาน และเศรษฐกิจตกต่ำ ก็ทำให้ประชาชนไม่มีกำลังการบริโภคภายในประเทศมากนัก 

 

ทั้งนี้ ประชาชนมองว่า จะประคองตัวเองต่อไปได้อีกไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และลดค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็ว

 

สวนดุสิตโพลชี้ คนไทยยุค"โควิด-19"ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เริ่มใช้เงินออม

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ