ข่าว

เครียดแต่อยากรู้ "สวนดุสิตโพล" เผย คนไทยเกาะติดยอดป่วย-ตาย"โควิด-19" รายวัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ คนไทยเกาะติดยอดป่วย-เสียชีวิต"โควิด-19" รายวัน แม้จะค่อนข้างเครียด และวิตกกังวลพอสมควร

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,270 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2564 หัวข้อ "คนไทย" กับ "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น กรณีตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 จะเห็นได้ว่า คนไทยติดตามข่าวสารข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้น สรุปผลได้ ดังนี้

 

 

เครียดแต่อยากรู้ \"สวนดุสิตโพล\" เผย คนไทยเกาะติดยอดป่วย-ตาย\"โควิด-19\" รายวัน

 

1. ประชาชนติดตามการรายงาน "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 จากช่องทางใด

- โทรทัศน์ 71.84%

- โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ 70.49%

- เว็บไซต์ข่าว/แอปพลิเคชันข่าวต่าง ๆ  56.49%

- การพูดคุย เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง คนในครอบครัว 45.17%

- ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 37.74%

 

 

2. ประชาชนใช้เวลาในการติดตามการรายงาน "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 ประมาณเท่าใด/ต่อวัน

- น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน 40.95%

- 1-2 ชั่วโมงต่อวัน 31.98%

- 2-5 ชั่วโมงต่อวัน 13.73%

- 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน 13.34%

3. การรายงาน "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 เรื่องใดที่ประชาชนสนใจติดตาม

อันดับ 1 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตรายวัน 92.33%

อันดับ 2 จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 65.69%

อันดับ 3 เปรียบเทียบยอดผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ที่รักษาหาย 60.87%

อันดับ 4 สถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนัก 50.75%

อันดับ 5 จำนวนเตียง การรองรับผู้ป่วย 48.14%

 

4. ประชาชนคิดว่าข้อมูลการรายงาน "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 ในปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือในระดับใด

- ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ 45.87%

- มีความน่าเชื่อถือน้อย 33.89%

- ไม่มีความน่าเชื่อถือ 14.13%

- มีความน่าเชื่อถือมาก 6.11%

5. ประชาชนคิดว่าในสถานการณ์โควิด-19 "ตัวเลข/สถิติ" มีความสำคัญอย่างไร

อันดับ 1 สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม ระดับความรุนแรงของโควิด-19  89.29%

อันดับ 2 ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญ ระมัดระวังป้องกันตัวเองมากขึ้น 85.25%

อันดับ 3 ทำให้เข้าใจสถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น 61.93%

อันดับ 4 ทำให้รู้จำนวน ยอดผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต 61.06%

อันดับ 5 นำมาคำนวณ วางแผนการดำเนินชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด-19 46.23%

6. ประชาชนอยากให้มีการนำเสนอ "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 อย่างไร

อันดับ 1 ชัดเจน ไม่ปกปิด บอกแหล่งอ้างอิง ที่มาของข้อมูล 92.01%

อันดับ 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 66.77%

อันดับ 3 ผู้รายงานหลักสื่อสารได้ดี สร้างความเข้าใจ 43.83%

อันดับ 4 ข้อมูลและกราฟิกดูเข้าใจง่าย 41.06%

อันดับ 5 นำเสนอต่อเนื่อง เป็นประจำ 40.35%

7. "ตัวเลข/สถิติ" เกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความเครียดและวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด

- ค่อนข้างเครียด และวิตกกังวลพอสมควร 57.05%

- เครียดและวิตกกังวลมากที่สุด 24.30%

- ไม่ค่อยเครียดและวิตกกังวล 14.42%

- ไม่เครียดและไม่วิตกกังวลเลย 4.23%

 

ที่มา : สวนดุสิตโพล

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ