เด่นโซเชียล

ฟังทางนี้ น้ำท่วม ไม่นับขาดงาน นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่าย "ค่าชดเชย"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กสร. ชี้แจงสิทธิของลูกจ้างที่ประสบภาวะน้ำท่วมไม่ถือเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่ประสบภาวะน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้เพราะประสบภาวะน้ำท่วม ไม่ถือเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

ฟังทางนี้  น้ำท่วม ไม่นับขาดงาน นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่าย "ค่าชดเชย"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและโฆษกกรม (กสร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางเข้าทำงานได้นั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะเกิดภาวะน้ำท่วมถนนสาธารณะ ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง จึงไม่ถือว่าลูกจ้างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ นายจ้างจะนำมาเป็นเหตุลงโทษวินัยออกหนังสือเตือนรวมถึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

นางโสภา เกียรตินิรชา

ขณะที่ลูกจ้างที่ประสบปัญหาการเดินทางไม่อาจไปทำงานได้ชั่วคราวควรมีการแจ้งให้นายจ้างหรือหัวหน้างานทราบทันที เพื่อให้นายจ้างได้จัดเตรียมลูกจ้างอื่นทำงานแทน หรือบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กิจการของนายจ้างด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ