โควิด-19

"โอไมครอน" เกาะบนพื้นผิว 3 ชนิด นานถึง 7 วัน มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โอไมครอน" ผลวิจัยพบ เกาะบนพื้นผิว 3 ชนิด นานถึง 7 วัน ยาวนานกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม "ดร.อนันต์" ย้ำ สวมหน้ากาก-ล้างมือบ่อย ๆ

(12 มี.ค.2565) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุถึงผลการทดลองที่น่าสนใจจากทีมวิจัยในฮ่องกง ระบุว่า ชิ้นนี้จากทีมวิจัยในฮ่องกงน่าสนใจครับ เปรียบเทียบความเสถียรของไวรัส (ความสามารถที่ไวรัสจะติดเชื้อต่อได้) บนพื้นผิวชนิดต่าง ๆ ระหว่าง "โอมิครอน" หรือ "โอไมครอน" กับ สายพันธุ์ดั้งเดิม ผลการทดลองชิ้นนี้บอกว่า ไวรัสทั้ง 2 สายพันธุ์จะสูญเสียสภาพการติดเชื้อไประดับนึง (ประมาณ 10 เท่า) เกือบทันทีที่อยู่นอกร่างกาย และไปติดอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ แต่หลังจากนั้นจะเห็นความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ โดย "โอมิครอน" มีแนวโน้มจะอยู่บนพื้นผิวอย่างน้อย 3 ชนิด คือ สแตนเลส พลาสติก และ แก้ว ที่ยาวนานกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม ดูเหมือนว่า "โอมิครอน" จะคงสภาพบนพื้นผิวทั้ง 3 ได้นานถึง 7 วัน ในสภาวะความชื้น และ อุณหภูมิที่ทำการทดลองนี้ แต่บนพื้นผิวกระดาษไวรัสเสียสภาพไวกว่า และ อยู่ได้ไม่นานพอ ๆ กัน

 

 

\"โอไมครอน\" เกาะบนพื้นผิว 3 ชนิด นานถึง 7 วัน มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม

"ดร.อนันต์" ระบุว่า การทดลองนี้ไม่ได้เปรียบเทียบไวรัสในสภาวะอยู่ในอากาศ หรือ aerosol ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ "โอมิครอน" หรือ "โอไมครอน" อาจจะอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกติ ซึ่งอาจอธิบายความสามารถในการแพร่กระจายของไวรัสได้ไว และรวดเร็ว ข้อสังเกตคือ การศึกษานี้ใช้ปริมาณของละอองฝอยที่มีขนาด 5 ไมโครลิตร ซึ่งใหญ่กว่าละอองฝอยในธรรมชาติมาก ปริมาณไวรัสที่ใช้ก็ค่อนข้างสูง การสูญเสียสภาพของไวรัสประมาณ 10 เท่าหลังเกาะบนพื้นผิว อาจทำให้ละอองฝอยที่มีขนาดเล็กในสภาวะจริง อาจทำให้ไวรัสที่ติดออกมา ลดลงไปจนไม่ไปต่อก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของละอองฝอยที่ปล่อยออกมา และ ปริมาณไวรัสที่ออกมาจากผู้ติดเชื้อ มักไม่สูงเหมือนที่ทำการทดลอง การใส่หน้ากากอมามัย ก็จะช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยลงไปได้อีก ปัจจัยทั้งหมดนี้อาจจำเป็นต้องพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยง แต่การล้างมือบ่อย ๆ คงจำเป็นอยู่ดีครับ
 

ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดรับกับที่ทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ผลงานวิจัยจากญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า "โอไมครอน" อยู่ตามผิวหนัง (มนุษย์) ได้ประมาณ 1 วัน (21 ชั่วโมง) พลาสติกประมาณ 8 วัน (193.5 ชั่วโมง) ส่วนเดลตาอยู่ตามผิวหนังได้ประมาณครึ่งวัน (16.8 ชั่วโมง)  พลาสติกประมาณ 4 วัน (193.5 ชั่วโมง) 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ