โควิด-19

เต็มแล้ว สถานเสาวภาจองฉีด "โมเดอร์นา" ใครได้สิทธิเช็ควัน-เวลา ฉีดได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย อัปเดตจองวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็มกระตุ้น ขณะนี้คิวเต็มแล้ว ประชาชนที่สามารถจองคิวได้เช็ควันฉีดแบบชัวร์ก่อนพลาดที่นี่

ตามที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเข็มกระตุ้น รอบพิเศษ จำนวน 850 คน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" (ฟรี) สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เปิดลงทะเบียนเข็มกระตุ้นรอบพิเศษ จำนวน 850 คน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา (ฟรี)  

โดยเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ขณะนี้คิวเต็มแล้วเรียบร้อย สำหรับประชาชนที่สามารถจองคิวได้นั้น ให้เข้ารับวัคซีนวันฉีด ในวันที่ 13, 14 และ 15 ม.ค. 2565 ตามวัน-เวลา ที่ได้รับแจ้ง เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการ 

การเปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ
 กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน
 กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
 สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ท่านสามารถติดตามการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาในรอบถัดไปได้ทาง
เฟซบุ๊กเพจ : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

เต็มแล้ว สถานเสาวภาจองฉีด \"โมเดอร์นา\" ใครได้สิทธิเช็ควัน-เวลา ฉีดได้ที่นี่