โควิด-19

เช็คอัปเดตสูตร "วัคซีนโควิด" ฉีดเด็ก 5-12 ปีขึ้นไป ฉีดแบบไหน ระยะห่างเท่าไร

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อัปเดตสูตร "วัคซีนโควิด" สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปีขึ้นไป ยี่ห้อไหน ระยะห่างเท่าไร เช็คได้เลย

เนื่องจากสถานการณ์ที่การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ เดลตา ยังคงมีอยู่ ปรากฏมีการระบาดของสายพันธุ์ "โอไมครอน" หรือ "โอมิครอน" (Omicron) 
แพร่อย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก และเริ่มพบในประเทศไทย ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งคาดว่าจะเกิดการระบาดระลอกใหม่ ในเวลาอันใกล้นี้ เมื่อมีการเปิดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเริ่มมีการเปิดโรงเรียน และสถานศึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ่น การฉีดวัคนป้องกันโรคโควิต-19 ถือเป็นมาตรการที่สำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

ล่าสุด ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทบทวนข้อมูลใหม่ต้านระบาควิทยา ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น จึงได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น ฉบับที่ 4 สำหรับเด็กอายุ 5-<12 ปี และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยมีการปรับปรุงคำแนะนำวิธีการฉีดวัคซีน ดังนี้
 

  1. เด็กและวัยรุ่น เพศชายอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน mRNA "ไฟเซอร์"  เข็มแรก เว้นระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ แล้วจึงฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
  2. เด็กอายุ 5 ถึงน้อยกว่า 12 ปีฉีดวัคซีน mRNA ไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ (โดยระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์)

 

รูปแบบและชนิดของวัคซีน

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มข้อบ่งใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กให้ใช้ได้ในเด็กอายุ 5 -11 ปี (จากเดิม ที่ให้ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ ACIP เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้ใช้วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. สำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ ดังนั้น ในประเทศไทยในขณะนี้ (ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564) มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่

1. สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี คณะกรรมการอาหารและยา รับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA สองชนิด ได้แก่

 

  • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech ขนาด 30 ไมโครกรัม 0.3 มล. ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์
  • วัคซีนป้องกันป้องกันโรคโควิด-19 ของ Moderna ขนาด 100 ไมโครกรัม 0.5 มล. ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

 

2. สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง <12 ปี คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 ขนาด 10 ไมโครกรัม 0.2 มล. ฉีดเข้ากล้าม 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-
Bio NTech
ที่ได้รับการอนุมัติให้ฉีดในเด็กอายุระหว่าง 5-<12 ปี โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US F DA) และ อย. ภายใต้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว มีความแตกต่างจากวัคซีนที่ใช้ในเด็กโตและผู้ใหญ่ (ดังแสดงในตารางที่ 3)

 

เช็คอัปเดตสูตร \"วัคซีนโควิด\" ฉีดเด็ก 5-12 ปีขึ้นไป ฉีดแบบไหน ระยะห่างเท่าไร

 

เช็คอัปเดตสูตร \"วัคซีนโควิด\" ฉีดเด็ก 5-12 ปีขึ้นไป ฉีดแบบไหน ระยะห่างเท่าไร
 

ข่าวยอดนิยม