โควิด-19

ดีเดย์ เปิด "โรงหนัง" เช็ค 10 มาตรการ ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดีเดย์ เปิด "โรงหนัง" กรมอนามัย ย้ำ ผู้ประกอบการ - ลูกค้า ปฏิบัติตามมาตรการ 10 ข้อ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โควิด-19

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 "กรมอนามัย" กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ผู้ประกอบการ - ลูกค้า ที่มาใช้บริการ "โรงหนัง" จากการผ่อนคลายในเดือนตุลาคมนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข "สธ." อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ "โควิด-19" 

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้ "โรงภาพยนตร์" หรือ "โรงหนัง" กลับมาเปิดได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. ลดที่นั่งให้เหลือร้อยละ 50 นั้น 

 

ซึ่งทางผู้ประกอบการ "โรงภาพยนตร์" หรือ "โรงหนัง" และพนักงานต้องยึดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

1.จัดให้มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการด้วย "ไทยเซฟไทย" หรือหากอยู่ใน "กลุ่มเสี่ยง" แนะนำให้ตรวจด้วย ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 

2.กำกับดูแลให้พนักงาน และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา 

 

3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

 

4.จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกัน และระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว หรือแถวเว้นแถว ลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยให้มีการลงทะเบียนจองคิว รวมทั้งลดการสัมผัส เช่น การจองตั๋วและจ่ายเงินแบบออนไลน์ การตรวจบัตรโดยการสแกน 

 

5.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ และในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์ให้เปิดประตูโรงภาพยนตร์เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ 

 

 

6.ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด โดยเน้นบริเวณหรือจุดเสี่ยงและจุดที่มีการสัมผัส 

 

7.จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดไว้บริเวณภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 

 

8.มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

9.มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ เช่น การใช้แอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล 

 

และ 10.โรงภาพยนตร์ต้องเข้ารับการประเมินผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID 2 PLUS 

 

ทั้งนี้ ขณะชมภาพยนตร์ขอให้งดกินอาหารและเครื่องดื่ม และภายหลังการใช้บริการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด