เด่นโซเชียล

กทม. ประกาศ "คลายล็อก" ล่าสุด ฉ.43 เช็คด่วน กิจการ-กิจกรรม อะไรเปิด-ปิดบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม. ประกาศ "คลายล็อก" ล่าสุด ในสถานการณ์ โควิด-19 ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี ฉบับที่ 43 เช็คด่วน กิจการ-กิจกรรม อะไรเปิด-ปิดบ้าง

วันที่ 30 กันยายน 2564 กรุงเทพมหานคร "กทม." ออกประกาศ ฉบับที่ 43 ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี "คลายล็อก" กิจการ - กิจกรรม ในสถานการณ์ "โควิด-19" เช็คด่วนมีอะไรเปิดได้ และยังคงปิดต่อบ้าง 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2564 มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร "คลายล็อก" ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

โดยกิจกรรมที่สามารถ "เปิด" ได้ โดยมีมาตรการ DMHTTA ควบคุมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 

 

 • สถานศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักอนามัย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความจำเป็นและติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ โดยให้สำนักอนามัย กทม. พิจารณาอนุญาต
 • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดไม่เกิน 21.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค (ห้องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของที่นั่งปกติ หากเป็นพื้นที่เปิดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ให้มีผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของที่นั่งปกติ) หากเป็นร้านที่มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน งดการสัมผัสผู้ใช้บริการ นักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่นักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าให้ถอดหน้ากากขณะแสดงได้
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึง 21.00 น. สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดในช่วงกลางคืนให้ปิดตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. 
 • ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกินร้อยละ 75 ของผู้ใช้บริการปกติ งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
 • โรงภาพยนตร์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
 • สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก ให้บริการเฉพาะนัดหมาย จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.

 

 

 • ร้านสปา นวดแผนไทย ให้บริการเฉพาะนัดหมาย รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับกิจการสปา ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.
 • สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่โล่ง หรือในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สำหรับยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดการอบตัวหรืออบไอน้ำ
 • การใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน แบบมีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อกทม. แบบไม่มีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.
 • การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
 • โรงมหรสพ โรงละคร ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. เปิดได้ 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
 • โรงเรียนสอนมวย ยิม สถาบันลีลาศ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
 • สถานที่ควบคุมน้ำหนัก
 • ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง
 • สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
 • สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เปิดเฉพาะกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานหมั้น โดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร
 • โรงแรม งดการประชุม สัมมนา 

 

ทั้งนี้ "คลายล็อก" สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิด จะมีการกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด (ทุกกิจกรรมการรวมตัวของบุคคล ห้ามไม่ให้เกิน 25 คน) 

 

สำหรับสถานที่ที่ยังคง "ปิดให้บริการ" ต่อไป มีดังนี้ 

 

 • ผับ บาร์ คาราโอเกะ  
 • อาบอบนวด  
 • กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร  
 • สวนน้ำ สวนสนุก 
 • สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก 
 • ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม 
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 
 • สนามกีฬาในร่มทุกประเภท (ยกเว้นสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก) 
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน) 
 • สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ 
 • สนามชนโค 
 • สนามม้า 

 

ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) พร้อมไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด www.prbangkok.com

 

กทม. ประกาศ \"คลายล็อก\" ล่าสุด ฉ.43 เช็คด่วน กิจการ-กิจกรรม อะไรเปิด-ปิดบ้าง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ