โควิด-19

สั่ง "ปิดสถานที่เสี่ยง" อีก 4 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คำสั่ง "ปิดสถานที่เสี่ยง" เพิ่มอีก 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม หลังพบติดเชื้อ โควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบการติดเชื้อ "โควิด-19" เป็นกลุ่มก้อน "คลัสเตอร์" ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่อำเภอแม่ริม 

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 177 - 180 /2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง เป็นการชั่วคราว รวม 4 คำสั่ง ดังนี้ 

 

เขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 177/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดตลาดป่าข่อยใต้ ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ (วงแหวนรอบ 3) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ , คำสั่งที่ 178/2564 ให้ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงฮงเครื่องครัว ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 ถนนราชวงค์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และคำสั่งที่ 180/2564 ให้ปิดร้านอนิเมะ คาวาอี้ (Anime Kawaii) ตั้งอยู่เลขที่ 18/2 ซอยเม็งรายรัศมี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2564 

 

และในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 179/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอแม่ริม ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2564 

 

ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและขอให้กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

 

 

โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 

ที่มา ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

"หมอมนูญ" ฟาด ศบค. ค้านอนุญาตถอดหน้ากากฯร้องเพลงในร้านอาหารได้

ด่วน "โควิดวันนี้" พบผู้ติดเชื้อใหม่ 11,754 ราย เสียชีวิต 123

ด่วน "โควิดวันนี้" ยังพุ่ง พบผู้ติดเชื้อใหม่ 11,646 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 107

ด่วน "โควิดวันนี้" กลับมาพุ่ง พบผู้ติดเชื้อใหม่ 10,414 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 122

ด่วน "โควิดวันนี้" เสียชีวิตยังพุ่ง 129 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 9,489

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด