โควิด-19

เช็คเลย สภากาชาดไทย เปิด 5 ช่องทางฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ให้ กลุ่มเปราะบาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภากาชาดไทย เผยเร่งจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" จากสภากาชาดจีน ให้ กลุ่มเปราะบาง เช็คเลย 5 ช่องทางติดต่อขอรับการ ฉีดวัคซีน

วันที่ 16 กันยายน 2564 "สภากาชาดไทย" เผยผ่านเพจ The Thai Red Cross Society ระบุเร่งจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" (Sinopharm) จาก สภากาชาดจีน จำนวน 100,000 โดส ให้ "กลุ่มเปราะบาง"  

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ตามที่ "สภากาชาดไทย" ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" Sinopharm จำนวน 100,000 โดส จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น 

 

สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดสรร "วัคซีนซิโนฟาร์ม" Sinopharm อย่างเร่งด่วน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 

 

 

ทั้งนี้จะจัดตั้งจุด ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โควิด-19 ให้ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย โดยผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 

1.โรงพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพมหานครที่ฝากครรภ์อยู่ 

2.ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยใกล้บ้าน 

3.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 1300 

4.อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ของทุกชุมชน 

5.บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของสภากาชาดไทย โทร 1664 

 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดส่งบัญชีรายชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อตรวจความถูกต้องกับระบบ หมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข ว่าเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 

 

สภากาชาดไทย ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการรับบริการวัคซีน 

 

เช็คเลย สภากาชาดไทย เปิด 5 ช่องทางฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ให้ กลุ่มเปราะบาง

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด