(คลิปข่าว) ประกันสังคม เร่งคืนสิทธิผู้ประกันตน 7.7 แสนคน

คลิปเด็ด  :  16 พ.ค. 2561

ประกันสังคม เร่งคืนสิทธิผู้ประกันตน 7.7 แสนคน

สำนักงานประกันสังคม เร่งผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ 7.7 แสนราย ติดต่อยื่นคำขอคืนสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน


เปิดอ่าน