‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ เวอร์ชั่นวงดุริยางค์กองทัพไทย-สหรัฐฯ

คลิปเด็ด  :  2 มี.ค. 2561

‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ บรรเลงร่วมกันระหว่างวงดุริยางค์กองทัพอากาศ วงดุริยางค์นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

               เพจ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division เผยแพร่คลิปวิดีโอ ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ ** เวอร์ชั่นที่มีแต่ความสนุกสนานและความอบอุ่น ** ระบุ

               " บรรเลงร่วมกันระหว่างวงดุริยางค์กองทัพอากาศ วงดุริยางค์นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ครบรอบ 200 ปี วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               #กองทัพอากาศไทย #นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "