สังคมเข้มแข็ง

'สุดาวรรณ' อวดตัวเลขคนนิยมเที่ยวภาคเหนือพุ่งสูงถึง 39.48 ล้านคน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สุดาวรรณ' เปิดตัวเลข สถานการณ์ 'ท่องเที่ยว' ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ปี 2566 พุ่งสูงถึง 39.48 ล้านคน สูงขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด เนื่องจากการท่องเที่ยวเมืองรองขยายตัวมาก ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มขึ้นให้ถึง 45 ล้านคน

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถานการณ์ 'ท่องเที่ยว' ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ พบว่า ในปี 2566 ทั้ง 4 จังหวัดมี จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เมื่อเทียบกับช่วงปี 2556 ก่อนเกิดสถานการณ์ โควิด-19 เนื่องจาก การเติบโตของการท่องเที่ยวในเมืองรอง ส่งผลให้การท่องเที่ยวภาคเหนือในปี 2566 ขยายตัวสูงกว่าปี 2562 มากกว่า 9%

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา

รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวด้วยว่า ในปี 2566 ภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวไปเยือนกว่า 39.48 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 34.87 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4.61 ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ 'ท่องเที่ยว' ในปี 2562 พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 9.65%

\'สุดาวรรณ\' อวดตัวเลขคนนิยมเที่ยวภาคเหนือพุ่งสูงถึง 39.48 ล้านคน

 ทั้งนี้ เป็นผลจากการ 'ท่องเที่ยว' ในเมืองรองที่ขยายตัว 15.95% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศของกระทรวงการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)รวมถึงกระแสความนิยมในสังคมออนไลน์ (Social media) และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่กระตุ้นให้เกิดการ 'ท่องเที่ยว' ตลอดทั้งปี โดยเมืองรองที่ขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย +64.86% น่าน +64.61% และพะเยา +53.59% ตามลำดับ ขณะที่การท่องเที่ยวในเมืองหลัก จ.เชียงใหม่ ลดลงเล็กน้อย 4.36% เป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ มากขึ้น สำหรับในปี 2567 คาดว่าการท่องเที่ยวในภาคเหนือจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีผู้เยี่ยมเยือนไม่น้อยกว่า 45 ล้านคน

\'สุดาวรรณ\' อวดตัวเลขคนนิยมเที่ยวภาคเหนือพุ่งสูงถึง 39.48 ล้านคน

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า ในปี 2566 จังหวัดเชียงรายมีนักท่องเที่ยว 6,147,860 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 5,391,039 คน ชาวต่างประเทศ 756,821 คน สร้างรายได้รวม 46,774 ล้านบาท  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดหรือปี 2562 พบว่าในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 'ท่องเที่ยว' ในจังหวัดเชียงรายสูงขึ้นหลายเท่าตัวในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 3,239,010 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,690,760 คน และชาวต่างประเทศ 548,250 คน สร้างรายได้รวม 29,291ล้านบาท

 

ขณะที่สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 1,099,648 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 966,706 คน ชาวต่างประเทศ 42,942 คน สร้างรายได้รวม 2,292 ล้านบาท  สูงขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิดเช่นกัน โดยในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 320,618 คน แบ่งเป็นชาวไทย 317,755 คน ชาวต่างประเทศ 2,863 คน สร้างรายได้ 1,403 ล้านบาท

 

ส่วนจังหวัดน่าน ในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 1,570,213 คน แบ่งเป็นชาวไทย 1,554,216 คน ชาวต่างชาติ 15,997 คน สร้างรายได้รวม 4,415 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 953,895 คนแบ่งเป็นชาวไทย 931,822 คนชาวต่างประเทศ 22,073  คนสร้างรายได้ 411 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ จังหวัดแพร่ ในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 1,279,316 คนแบ่งเป็นชาวไทย 1,262,389 คนชาวต่างประเทศ 16,927 คนสร้างรายได้รวม 2,962 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 865,464 คนแบ่งเป็นชาวไทย 797,280 คนชาวต่างประเทศ 68366 คนสร้างรายได้รวม 1,760 ล้านบาท

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ