ชีวิตดีสังคมดี

"บัตรประชาชน" หมดอายุ ใช้เอกสารอะไรบ้าง โดนปรับกี่บาท เช็กก่อนพลาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรประชาชน" ไข (ทุก) ข้อข้องใจ "บัตรประชาชนหมดอายุ" ห้ามเกินกี่ปี โดนปรับกี่บาท ต้องใช้ทะเบียนบ้านไหม ไปเช็กกันเลย

หากพูดถึง “บัตรประชาชน” เรียกได้ว่าเป็นเอกสาร ที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญที่สุด ในการยืนยันตัวตน ทำธุรกรรม และใช้สิทธิต่างๆ เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง, การเข้ารับบริการทางการแพทย์ การทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องใช้บัตรประชาชนแทบทั้งสิ้น หาก “บัตรประชาชน หมดอายุ” ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง บัตรประชาชนหมดอายุโดนปรับกี่บาท “บัตรประชาชนหมดอายุ ต้องใช้ทะเบียนบ้านไหม” คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมทุกข้อสงสัยมาให้แล้ว

 • บัตรประชาชนหมดอายุห้ามเกินกี่ปี

 

บัตรประชาชน มีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรเดิมหมดอายุต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ 

 

 

 • บัตรประชาชนหมดอายุโดนปรับกี่บาท

 

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกําหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำ บัตรแต่อย่างใด

         ภาพประกอบทำบัตรประชาชน

 

 

เช็กด่วน 'เซ็นสำเนาบัตรประชาชน' แบบใหม่ ที่ถูกต้อง ป้องกัน มิจฉาชีพ

'ทําบัตรประชาชนเสาร์อาทิตย์ 2567' เช็กจุดบริการที่ไหนบ้าง ทำได้ถึงกี่โมง

 • บัตรประชาชนหมดอายุ ต้องใช้ทะเบียนบ้านไหม

 

 

หากบัตรประชาชนเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้าน หรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

แต่หากบัตรประชาชนหมดอายุ อยู่ในเงื่อนเวลาที่กำหนด หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในการต่ออายุบัตรประชาชน มีดังนี้

 

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

 

 

 • บัตรประชาชนยังไม่หมดอายุสามารถทำใหม่ได้ไหม

 

เพื่อให้รายการที่อยู่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับรายการในทะเบียนบ้านผู้ถือบัตรผู้ใดย้ายที่อยู่ จะขอเปลี่ยนบัตรโดยที่บัตรเดิมยังไม่หมดอายุสามารถทําได้ แต่หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรนั้นได้ ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ 

        ภาพประกอบ บัตรประชาชน

 • บัตรประชาชนหมดอายุต้องไปต่อที่ไหน

 

 

 1. ที่ว่าการอำเภอ - สำนักงานเขต/สำนักงานเทศบาล/ศาลาว่าการเมืองพัทยา/หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง
 2. แต่หากบัตรประชาชนหมดอายุเกิน 60 วัน ต้องไปติดต่อทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล หรือ ที่ว่าการอำเภอ เท่านั้น 

 

 

 • ทำบัตรประชาชนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 2. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ