Lifestyle

เช็กด่วน 'เซ็นสำเนาบัตรประชาชน' แบบใหม่ ที่ถูกต้อง ป้องกัน มิจฉาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดวิธี 'เซ็นสำเนาบัตรประชาชน' ที่ถูกต้อง ป้องกัน มิจฉาชีพ สวมรอย สูบเงิน-ก่อคดีอาชญากรรม

การทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งเปิดบัญชีธนาคาร, ทำบัตรเครดิต, ซื้อบ้าน, สมัครงาน หรือการรับสิทธิต่างๆ แทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้ “บัตรประชาชน” เป็นสิ่งจำเป็นแรก ที่ต้องใช้เป็นหลักฐาน ในการยืนยันตัวตน แต่ปัจจุบันเรียกได้ว่า มิจฉาชีพมีกลโกงสารพัด ที่จะมีวิธีการนำข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน ไปใช้ รวมทั้ง สวมรอยก่ออาชญากรรม เกิดความเสียหายต่อตัวเราได้ ดังนั้น การ “เซ็นสำเนาบัตรประชาชน” ให้ถูกต้อง ป้องกันมิจฉาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ขั้นตอน เซ็นสำเนาบัตรประชาชน ให้ปลอดภัย

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีคำแนะนำในการ “เซ็นสำเนาบัตรประชาชน”

 

  • เขียนรายละเอียดกำกับไว้เสมอ เช่น เพื่อเปิดบัญชีเท่านั้น
  • ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ใช้เอกสาร
  • ขีดเส้นคู่ขนานคร่อมบนตัวสำเนา (เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันมิให้มิจฉาชีพนำไปใช้ประโยชน์ได้) แต่ห้ามขีดทับใบหน้า
  • ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนา
  • ใช้ปากกาดำเขียนข้อความ (มิจฉาชีพจะนำไปแอบอ้างได้ยากกว่า)

ขั้นตอนเซ็นสำเนาบัตรประชาชน

นอกจากนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรม ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม ในการ “เซ็นสำเนาบัตรประชาชน” เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ดังนี้

 

  • ถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร
  • ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ...(เรื่องที่ทำ)...เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ
  • เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อม “เซ็นชื่อรับรอง” เพื่อป้องกันการลบ

 

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารที่สำคัญอย่างอื่น ก็สามารถเซ็นวิธีนี้ได้เช่นกัน

 

 

ทำตามคำแนะนำ ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ที่คิดร้ายนำ สำเนาบัตรประชาชน ไปใช้ในทางที่ไม่ชอบธรรมกันแล้ว

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ