ชีวิตดีสังคมดี

'นิด้าโพล' พบ 'คนโสด' อยาก 'มีลูก' ไม่กังวลอัตราการเกิดต่ำ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลสำรวจพบ คนมีรายได้น้อยเป็น 'คนโสด' และการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีอยาก 'มีลูก' มากกว่าคนที่มีรายได้และการศึกษาสูง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง มีลูกกันเถอะน่าระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการมีลูกในปัจจุบัน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 • ร้อยละ 29.39 ระบุว่า เป็นคนโสดและไม่มีแฟน
 • ร้อยละ 26.57 ระบุว่า แต่งงานจดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว
 • ร้อยละ 20.92 ระบุว่า เป็นโสดแต่มีแฟนแล้ว
 • ร้อยละ 10.99 ระบุว่า แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนและมีลูกแล้ว
 • ร้อยละ 4.58 ระบุว่า แต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก
 • ร้อยละ 2.52 ระบุว่า เป็นแม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว

 

ผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง มีลูกกันเถอะเรา
เมื่อสอบถามผู้ที่ยังไม่มีลูก เกี่ยวกับการอยากมีลูก พบว่า

 • ร้อยละ 53.89 ระบุว่า อยากมี
 • ร้อยละ 44.00 ระบุว่า ไม่อยากมี
 • และร้อยละ 2.11 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โดยผู้ที่ไม่อยากมีลูก ให้เหตุผลว่าไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก และเป็นห่วงว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน  ไม่อยากมีภาระต้องดูแลลูก  ต้องการชีวิตอิสระ และกลัวว่า จะเลี้ยงลูกได้ไม่ดี  

ส่วนความกังวลต่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ในอนาคตว่าจะมีน้อยมาก พบว่า 

 • ร้อยละ 50.53 ระบุว่า ไม่กังวลเลย 
 • ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล
 • ร้อยละ 17.79 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล
 • ร้อยละ 8.55 ระบุว่า กังวลมาก

 

  ผลสำรวจนิด้าโพล หัวข้อมีลูกกันเถอะเรา
ตัวอย่าง ร้อยละ 67.25 สถานภาพโสด ร้อยละ 31.15 สมรส และร้อยละ 1.60 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 3.59 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 45.80 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20.000 บาท

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด