ข่าว

เชียร์ 'อุ๊งอิ๊ง' เป็น 'นายกฯ' ผลสำรวจล่าสุดจาก 'นิด้าโพล'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'อุ๊งอิ๊ง' มาแรง ผลสำรวจ 'นิด้าโพล' ล่าสุด เชียร์ให้เป็น 'นายกฯ' แต่ไม่เห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสลายขั้วฯ

นิด้าโพลเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง เรื่องวุ่น ๆ ของพรรคเพื่อไทยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

หัวข้อสำรวจนิด้าโพล

ตัวอย่าง ร้อยละ 39.62 ระบุว่า ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทย (หรือพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน) รองลงมา ร้อยละ 33.13 ระบุว่า เคยเลือก รวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566 ร้อยละ 26.72 ระบุว่า เคยเลือก แต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2566

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ สลายขั้ว ของพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 47.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 16.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 15.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โพลค้านรัฐบาลสลายขั้ว

ส่วนบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 38.63 ระบุว่าเป็น อุ๊งอิ๊ง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองลงมา ร้อยละ 36.56 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 8.47 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริและร้อยละ 16.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  ก้าวไกล-เพื่อไทย คู่แข่งทางการเมือง

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในขณะนี้ พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 49.85 ระบุว่า เป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญต่อกัน รองลงมา ร้อยละ 27.33 ระบุว่า เป็นแค่คนรู้จักกัน ร้อยละ 20.99 ระบุว่า เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน และร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


ทั้งนี้กลุ่มมีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือมากที่สุด ร้อยละ 33.44  ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มากที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ