ชีวิตดีสังคมดี

"เงินผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567" ผู้สูงอายุ เช็กด่วน รับเต็ม 1,000 วันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เงินผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567" เบี้ยผู้สูงอายุ อัปเดต ล่าสุด ผู้สูงอายุ รีบเช็กด่วน รับเต็ม 1,000 บาท วันที่ 10 เมษายน

อัปเดตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ ภายหลังรัฐบาลจ่อปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และ ขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้รับเงินสนับสนุนถ้วนหน้า 1,000 บาท ดังนั้น “เงินผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567” ผู้สูงอายุได้รับเท่าไร และเงินเข้าวันไหน

เงินผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567 เข้าวันไหน

 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เงินผู้สูงอายุ จะเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงินผู้สูงอายุ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ดังนั้น เงินผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

 

 

ตารางจ่ายเงินผู้สูงอายุ 2567

 

 • เดือนเมษายน : วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567
 • เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567
 • เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567
 • เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567
 • เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567
 • เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567
 • เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567
 • เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

 

 

'เงินผู้สูงอายุ 2567' เงินคนชราเข้าวันไหน อัปเดตล่าสุด เช็กได้เลย

'เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567' เงินคนแก่ เช็กวัน เงิน เข้าใหม่ ล่าสุด

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินผู้สูงอายุ

 

 1. สัญชาติไทย
 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุ แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

 

เงินผู้สูงอายุ 1,000 บาท เข้าวันไหน

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้น ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ยังมิได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน

 

 

เงินผู้สูงอายุ จ่ายตามขั้นบันได

 

 • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
 • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
 • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

 

 

แต่ขณะเดียวกัน จากกรณีที่มีข่าวลือออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่ม เข้าวันที่ 10 เม.ย. 67 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับทุกคน สูงสุด 1,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ