ประชาสัมพันธ์

เอ็มพี กรุ๊ป จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ชูนวัตกรรมพร้อมความยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เอ็มพี กรุ๊ป จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ “Grand Opening Exploring the Next Future” ชูนวัตกรรมพร้อมความยั่งยืน

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด “Grand Opening Exploring the Next Future” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยท่านองคมนตรีได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สู่ความยั่งยืน”

 

เอ็มพี กรุ๊ป จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ชูนวัตกรรมพร้อมความยั่งยืน

 

เอ็มพี กรุ๊ป จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ชูนวัตกรรมพร้อมความยั่งยืน

 

สำหรับช่วงบ่าย ได้มีการจัดงานบรรยายวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New technologies & Innovation during COVID-19 Era” โดย รศ.ดร.นาวิน ห่อทองคำ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “New Paradigm of New COVID-19 Laboratory” ดำเนินรายการโดย คุณนทพร บุญบุบผา CEO บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ดร.ทนพ.ศรสิทธิ์ จิรังดา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี, และ ทนพญ.กชกร ทองสุขแก้ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมา

 

เอ็มพี กรุ๊ป จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ชูนวัตกรรมพร้อมความยั่งยืน

 

 

คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีที่ 21 นี้ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป จะสร้าง S-curve ใหม่ อีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การเปิดอาคารสำนักงานใหม่แห่งนี้นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต โดยอาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 นับเป็นเวลาก่อสร้างทั้งหมด 2 ปี ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่การทำงาน มากกว่าอาคารเดิมถึง 5 เท่า หรือ มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ภายในอาคารจัดสรรเป็นพื้นที่สำนักงาน, ห้องปฏิบัติการ Wellness clinic, Training center และ Co-working space รวมไปถึง Coffee shop มุ่งหวังให้พื้นที่แห่งนี้เชื่อมโยงบุคคลากรภายในองค์กร รวมถึงภายนอกองค์กร ให้บุคลากรทุกภาคส่วนเกิดนวัตกรรมแห่งความคิด อันนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ การก่อสร้างอาคารยังยึดหลัก "อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยโครงสร้างอาคารใช้วัสดุช่วยลดความร้อนภายในอาคาร และระบบไฟฟ้าภายในอาคารใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรได้ตระหนักในการทำประโยชน์เพื่อสังคมไทยมาโดยตลอด”

 

เอ็มพี กรุ๊ป จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ชูนวัตกรรมพร้อมความยั่งยืน

 

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิม โดยอาคารสำนักงานใหม่ดังกล่าว ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด