ประชาสัมพันธ์

"สภาอุตสาหกรรมฯ" ขออยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤต"โควิด-19"

"สภาอุตสาหกรรมฯ" ขออยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤต"โควิด-19"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สภาอุตสาหกรรมฯ" ขออยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤต"โควิด-19" สามารถแจ้งความต้องการวัคซีนได้ที่ www.fti.or.th

จากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วม แสดงเจตจำนงในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยทางรัฐบาลจะเร่งจัดหาวัคซีนให้ครบ 100 ล้านโดส เพื่อให้เพียงพอกับคนไทย และในเดือน พ.ค.จะมีวัคซีนเพิ่มเข้ามาอีกอย่างแน่นอน ซึ่งรัฐบาลย้ำว่า ได้เปิดกว้างให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนมาได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข ตั้งแต่เกิดวิกฤตระบาดโควิด-19 สภาอุตสาหกรรมฯได้เข้าช่วยเหลือทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และได้ริเริ่มให้มีการสำรวจความต้องการวัคซีนในภาคเอกชนเพื่อเป็นทางเลือก จากการที่รัฐเปิดโอกาสให้เอกชนนำเข้าวัคซีน ทางสภาอุตสาหกรรรมฯ จะทำหน้าที่ประสานกับภาคเอกชนที่จะนำเข้าวัคซีนรวมทั้งสมาคม โรงพยาบาลเอกชน

 

สำหรับผู้ที่มีความต้องการเร่งด่วนในการจัดซื้อเพื่อฉีดให้กับพนักงานเอง ขอให้แจ้งความต้องการใน www.fti.or.th เพื่อทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะดำเนินการประสานการฉีดวัคซีนกับภาคเอกชนที่นำเข้าวัคซีนโดยเร็ว

ในภาคประชาชนทั่วไป ขอเชิญชวนให้มาลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" ซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารวัคซีนให้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป

สภาอุตสาหกรรมฯ ขออยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤติโควิด-19
สุพันธุ์ มงคลสุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

"สภาอุตสาหกรรมฯ" ขออยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤต"โควิด-19"

logoline