ประชาสัมพันธ์

"New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม" หวังคนรุ่นใหม่รู้ทันสื่อ

"New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม" หวังคนรุ่นใหม่รู้ทันสื่อ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสส. จัดนิทรรศการ "New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม" หวังคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้เท่าทันสื่อ ใช้ทักษะพลเมืองดิจิทัล สร้างสังคมสุขภาวะ เผย คนไทย 75% ใช้เวลาอยู่หน้าจอ-เสพสื่อกว่า 9 ชม./วัน


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า จากข้อมูล Thaihealth Watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 พบว่า ช่วงการระบาดโควิด-19 ระลอกแรก มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน และข่าวลวงในสื่อโซเชียลมีเดียมากถึง 19,118 ข้อความ ที่สำคัญข้อมูลจาก โคแฟค ประเทศไทย พบว่า มีข่าวลวงเกี่ยวกับโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกรอบ

เช่น พัสดุไปรษณีย์เป็นแหล่งแพร่เชื้อ ดื่มน้ำมะนาวหรือยืนตากแดดช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้ ซึ่งเป็นข่วงลวงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดและเสี่ยงต่อการทำให้โควิด-19 ระบาด หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่หลงเชื่อ สำคัญมีการเผยแพร่ข่าวลวงเหล่านี้วนซ้ำ สะท้อนถึงการขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยในระยะยาว ขณะที่รายงานสถิติของ Digital 2020 ที่พบว่า คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 52 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 75 และใช้เวลากับหน้าจอมือถือมากกว่า 1 ใน 3 ของวัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 9.01 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นข้อมูลที่ตอกย้ำแนวโน้มของปัญหาการแพร่ระบาดของข่าวลวงที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

"New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม" หวังคนรุ่นใหม่รู้ทันสื่อ


นางเบญจมาภรณ์ กล่าวต่อว่า สสส. โดยสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนิทรรศการ "New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม" เพื่อสร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องสุขภาวะและเป็นพลเมืองดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ ที่รู้จักตั้งคำถาม คิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ข้อมูล สู่การเป็นพลังสำคัญร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงค่านิยมสู่สังคมสุขภาวะ โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 สื่อที่เปลี่ยนไป นำเสนอพัฒนาก้าวกระโดดของสื่อ ตั้งแต่การสื่อสารทางเดียว สู่ยุคโซเชียลมีเดีย โซนที่ 2 โดมิโนแลนด์ดินแดนแห่งสื่อ จำลองโลกเสมือนให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อผ่านบททดสอบ 15 ข้อ โซนที่ 3 เรียนรู้เท่าทันสื่อ ผ่านฐานกิจกรรม 3 ฐาน คือ การฝึกมองรอบด้าน การวิเคราะห์ และการประเมินคุณค่าของสื่อ โซนที่ 4 พลังของสื่อ ทักษะพลเมืองดิจิทัล 8 ประการ สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม และโซนที่ 5 สื่อสร้างสรรค์ สรรสร้างสื่อ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนร่วมตั้งเป้าหมายสร้างสรรค์สื่อเปลี่ยนแปลงสังคม โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ 1,000 คน

 

"New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม" หวังคนรุ่นใหม่รู้ทันสื่อ


ทั้งนี้ นิทรรศการหมุนเวียน  “New Me New Media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซ.งามดูพลี รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านต่อวันเท่านั้น โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สามารถลงทะเบียนเข้าชมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ SOOK หรืออีเมล์ [email protected] สอบถาม โทร. 093-124-6914
 

logoline