ประชาสัมพันธ์

'กรมทางหลวง' ทุ่มงบ350 ล้านฟื้นฟูทางหลวงเชื่อมเส้นทางระหว่างอุบลฯ-สปป.ลาว

'กรมทางหลวง' ทุ่มงบ350 ล้านฟื้นฟูทางหลวงเชื่อมเส้นทางระหว่างอุบลฯ-สปป.ลาว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กรมทางหลวง' ทุ่มงบ 350 ล้าน ฟื้นฟูทางหลวง เชื่อมเส้นทางระหว่างอุบลฯ-สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2564 นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาทางหลวงและปรับปรุงทางหลวง จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 168 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวง ในบริเวณสําคัญหลายแห่ง 

ทั้งนี้ประกอบด้วย

1.ทางหลวงหมายเลข 226 บริเวณชุมชนห้วยขะยุง, รร.บ้านทางสาย, รพ.วารินชําราบ วงเงิน 90 ล้านบาท

2.ทางหลวงหมายเลข 23 ระหว่าง กม.242+350-กม.244+500 (บริเวณ รพ.เขื่องใน) วงเงิน 49 บาท

3.ทางหลวงหมายเลข 23 ที่ 271+900 (บริเวณจุดกลับรถ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) วงเงิน 9 ล้านบาท และ

4.ทางหลวงหมายเลข 2050 ระหว่าง กม.18+500-กม.20+500 (บริเวณ สามแยกอําเภอเหล่าเสือโก้ก) วงเงิน 20 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 90 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ระหว่าง กม.578+100–กม.579+100 (บริเวณ ชุมชนบ้านด้ามพร้า เป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองอุบลราชธานี และเป็นเส้นทางไปยังจังหวัดอํานาจเจริญ) วงเงิน 30 ล้านบาท

2.งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ระหว่าง กม.12+900–กม.15+218 (บริเวณชุมชนบ้านห้วยไผ่ และเป็นเส้นทางเดินทางไปยังวัดหนองป่าพง, ตลาดเจริญศรี) วงเงิน 30 ล้านบาท และ

3.โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ระหว่าง กม.5+800 –กม.6+840 (บริเวณ ชุมชนบ้านปลาดุก, ทางเข้า รพ. 50 พรรษา เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังสนามบินอุบลราชธานี และเป็นเส้นทางมุ่งสู่สะพานไทย-ลาว (แขวงสาละวัน) แห่งที่ 6 วงเงิน 30 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 19.478 ล้านบาท ดำเนินการในบริเวณที่เป็นชุมชน และจุดเสี่ยง เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้สัญจรในสายทาง มีทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ มีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น และมีความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งได้จัดทําโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่อยู่ในสภาพเสียหาย ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบด้วย

1.ทางหลวงหมายเลข 23 ระหว่าง กม.221+600-กม.227+450 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน, กม.234+810-กม.241+400 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน วงเงิน 3.98 ล้านบาท

2.ทางหลวงหมายเลข 23 ระหว่าง กม.265+736-กม.266+312 และทางหลวงหมายเลข 2415 ระหว่าง กม.0+040-กม.3+200 (ติดตั้งใหม่) ต.หนองขอน อ.เมือง วงเงิน 5 ล้านบาท 

3.ทางหลวงหมายเลข 226 ระหว่าง กม. 318+700-กม. 319+324 (ติดตั้งใหม่) ต.ทาลาด อ.วารินชำราบ, กม. 324+455-กม. 325+223 (ติดตั้งใหม่) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ วงเงิน 3 ล้านบาท

4.ทางหลวงหมายเลข 231 ระหว่าง กม.5+000-กม.9+110 ต.แจระแม อ.เมือง วงเงิน 1.99 ล้านบาท 5.ทางหลวงหมายเลข 2050 ระหว่าง กม.7+000-กม.45+948 ต.ไร่น้อย อ.เมือง ต.เหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก และ ต.ขหลุ อ.ตระการพืชพล วงเงิน 3.5 ล้านบาท และ 6.ทางหลวงหมายเลข 2178 ระหว่าง กม.1+891-กม.14+225 ต.แสนสุข ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ วงเงิน 1.99 ล้านบาท

อีกทั้ง ยังมีโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน จากเกาะสีเป็นเกาะยก บนถนนทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ จะดำเนินการ 2 จุด ได้แก่

1.บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 (อุบลราชธานี-ศรีษะเกษ) ระยะทางที่จะดำเนินการในปี 2564 ประมาณ 5 กม. จากระยะทางทั้งหมด 20.84 กม. และ

2.บริเวณทางหลวงหมายเลข 2050 (อุบลราชธานี-ตระการพืชผล) ระยะทางที่จะดำเนินการประมาณ 3 กม. จากระยะทางทั้งหมด 42.71 กม.

logoline