ช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่

02 ก.พ. 2564
68
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รมช.มนัญญา รับหนังสือให้พิจารณาแนวทางแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูอาชีพแท็กซี่ พร้อมมอบกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ชมรมแท็กซี่มีจินตนาการเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือให้พิจารณาแนวทางแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูอาชีพแท็กซี่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยชมรมแท็กซี่ดังกล่าวได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนโครงการกองทุนฟื้นฟูแท็กซี่ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนให้สหกรณ์กู้ยืม

ช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ วอนรัฐช่วยเหลือผลกระทบ โควิด-19

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเชิญสหกรณ์แท็กซี่มาหารือและหาแนวทางช่วยเหลือกรณีเงินกู้ฉุกเฉิน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) จะช่วยดูเรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และสำหรับโครงการกองทุนฟื้นฟูแท็กซี่นั้น ได้มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้คำแนะนำในการเขียนโครงการการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอของบประมาณจากภาครัฐต่อไป

ช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่