ประชาสัมพันธ์

กปน. รับรางวัล

กปน. รับรางวัล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กปน. รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ  


 

 

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562 (Digital Government Awards 2019) ประกอบด้วย รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน ระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน และรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน

 

 

 

กปน. รับรางวัล

 

 

          ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (DGA) เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจัง มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดเผยและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center : OSS) ให้สามารถอำนวยแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

 

กปน. รับรางวัล

 


          ในการนี้ นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ "รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ" โดย นายกรัฐมนตรี และรายงานผลการศึกษา "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 โดย สพร. (DGA) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

logoline