กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อัญเชิญเจ้าแม่หม่าโจ้ว หรือ "เจ้าแม่ทับทิม" ราชินีแห่งสวรรค์ เดินทางมายังประเทศไทย วันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2562 เชื่อดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนแห่สักการะ

 

               นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) มอบนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้มีการวางแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปี 2562 โดยเฉพาะในการกำหนดมาตรการดึงตระกูลแซ่จากเมืองจีน จัดเป็นคณะทัวร์มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย 

 

               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนี้ร่วมกัน

 

                 โดยเบื้องต้นได้รับการประสานจากคณะผู้บริหารวัดเหมยโจวหม่าโจ้วเมืองผู่เถียน ที่จะมีการอัญเชิญเจ้าแม่หม่าโจ้ว หรือ "เจ้าแม่ทับทิม" ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสวรรค์ เดินทางมายังประเทศไทย ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนได้สักการะขอพร อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชากรของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

 

               โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว ไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สมาคมเจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย (ราชพฤกษ์) , นำเหยามาโจ้วเก็ง (สมุทรสาคร) , สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย รวมถึงแหล่งชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร เช่น ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

 

               วัฒนธรรมของเจ้าแม่หม่าโจ้ว มีมามากกว่า 1,000 ปี ถือเป็นจุดเด่นและส่วนประกอบสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของจีน ซึ่งสามารถเป็นตัวเชื่อมโยงนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ที่สำคัญด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

 

               การอัญเชิญเจ้าแม่หม่าโจ้ว มาเมืองไทยครั้งนี้ นอกจากจะสามารถสร้างมิตรภาพ ความสนิทสนมของคนไทยและคนจีนที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองไทยได้มากขึ้นอีกด้วย รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง