คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์)  ซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 32  “โตเกียว2020 “  เปิดเผยว่า   ในส่วนของการเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อไม่ให้กระทบมาถึงการจัดการแข่งขัน “ โตเกียว2020”  ทางคณะผู้จัด   มีการตรวจพบเชื้อในนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬา  เพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า สถานการณ์ในขณะนี้ ยังอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้

 

 

 

สำหรับการเข้าชมการแข่งขัน” โตเกียว 2020”  เฉพาะในพื้นที่ของโตเกียว ซึ่งพบการระบาดของโควิด -19   จะไม่อนุญาตให้มีการเข้าชมอย่างเด็ดขาด   ส่วนสนามแข่งขันนอกกรุงโตเกียว ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จะอนุญาตให้มีผู้ชมได้แบบจำกัดจำนวน และต้องทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียนเข้าชมได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ สกูล โปรแกรม (school programme)

 

 

คุณหญิงปัทมา  กล่าวว่า การประชุมใหญ่ ไอโอซี ครั้งที่ 138  ที่โรงแรมโอกุระ โตเกียว  วันอังคารที่   20 ก.ค. ที่ประชุมใหญ่ ไอโอซี โดยมี โธมัส บาค ประธานไอโอซี เป็นประธานการประชุม ได้ลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ปรับคำขวัญโอลิมปิก  " โตเกียว2020" จาก “faster, higher, stronger” โดยเพิ่มคำว่า “together” ต่อท้ายเข้าไปอีก เป็น “faster, higher, stronger – together” หรือ “เร็วกว่า สูงกว่า แข็งแรงกว่า ด้วยกัน” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน ที่ความร่วมมือกัน เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ และยังเป็นการสะท้อนแนวคิดสำคัญของโอลิมปิก  ในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย

 

 

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

 

 

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

ไอโอซี เผยตรวจโควิด 19นักกีฬา-จนท. "โตเกียว2020" อยู่ในภาวะคุมได้

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง