คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์)   เปิดเผยว่า     มหกรรมกีฬาโอลิมปิก (  โตเกียว2020 )  ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น   23 กรกฎาคม- 8 สิงหาคม   ที่กรุงโตเกียว  คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( ไอโอซี )   ในฐานะผู้ดำเนินการแข่งขัน  ไม่ได้มีการสั่งบังคับให้มีการฉีดวัคซีน โควิด19 นักกีฬาต่างชาติ

 

เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล  (  ไอโอซี )  ตระหนักถึงข้อเท็จจริง   ในประเด็นการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน โควิด19   ของแต่ละประเทศ  อาจมีนักกีฬาบางประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ถึงแม้ว่า ไอโอซี จะมีโครงการจัดหาวัคซีนจากจีน และจากผู้ผลิตสำคัญคือไฟเซอร์  จากสหรัฐ  และไบโอเอ็นเทค  จากเยอรมนี  ก็ตาม 

 

แต่วัคซีนเหล่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจากทางการของแต่ละประเทศก่อน ว่าสามารถนำไปใช้ได้ จึงจะสามารถนำไปฉีดให้กับนักกีฬาของประเทศนั้นๆได้  ดังนั้นสิ่งที่ไอโอซี ทำได้คือขอความร่วมมือจากทุกคน ที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางมาร่วม โอลิมปิก โตเกียว 2020 เพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น ป้องกันการระบาดของ โควิด19


  

 

ในเวลานี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 กำลังทำงานร่วมกับ องค์การอนามัยโลก อย่างใกล้ชิด เพื่องให้โตเกียวเกมส์ ที่จะมีขึ้น เป็นการแข่งขันที่ปลอดภัย ภายใต้วิกฤติโควิด-19 

 

“เป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันนักกีฬาจากการสัมผัส และอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยการตัดสินใจหลายอย่างยังไม่สามารถทำได้ จนกว่าจะใกล้ถึงการแข่งขัน เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนั้น ซึ่งเรามีความหวังว่าจะสามารถจัดการแข่งขันโอลิมปิกได้ เพราะในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด ที่สามารถจัดได้โดยไม่มีผู้ชม แข่งขันกันภายพื้นในที่พิเศษ(บับเบิ้ล )และภายใต้เงื่อนไขพิเศษ”  คุณหญิงปัทมา  กล่าว

                          

ไอโอซีเปิดทางนักกีฬาโอลิมปิก2020รับวัคซีนป้องกันโควิด

ไอโอซีเปิดทางนักกีฬาโอลิมปิก2020รับวัคซีนป้องกันโควิด

ไอโอซีเปิดทางนักกีฬาโอลิมปิก2020รับวัคซีนป้องกันโควิด