ข่าว

เช็ก 12 จังหวัด "30 บาทรักษาทุกที่" บัตรประชาชนใบเดียว ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์ "30 บาทรักษาทุกที่" ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว มีผลแล้วตั้งแต่ 12 เม.ย. 2567 เพิ่มเป็น 12 จังหวัด

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 ประเดิม 4 จังหวัดที่นำร่องไปก่อน และจังหวัดอื่น ที่ สปสช.จะประกาศรายชื่อตามมา มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป โดยมีนายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในประกาศ

สำหรับสาระสำคัญของประกาศราชกิจจาฯ ระบุว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งล่าสุดได้มีการเพิ่มจาก 4 จังหวัดนำร่อง เป็น 12 จังหวัดแล้ว ประกอบด้วย

 

 

 1. จังหวัดแพร่ พร้อมให้บริการ 64 หน่วยบริการ
 2. จังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้บริการ 58 หน่วยบริการ
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้บริการ 263 หน่วยบริการ
 4. จังหวัดนราธิวาส พร้อมให้บริการ 88 หน่วยบริการ
 5. จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการ 152 หน่วยบริการ
 6. จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมให้บริการ 45 หน่วยบริการ
 7. จังหวัดพังงา พร้อมให้บริการ 12 หน่วยบริการ
 8. จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้บริการ 22 หน่วยบริการ
 9. จังหวัดสระแก้ว พร้อมให้บริการ 30 หน่วยบริการ
 10. จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมให้บริการ 10 หน่วยบริการ
 11. จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมให้บริการ 16 หน่วยบริการ
 12. จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมให้บริการ 18 หน่วยบริการ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ รายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด รวมทั้ง การตรวจสอบหน่วยบริการ ที่ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ของ สปสช. สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. คลิกที่นี่ และเลือกจังหวัดที่ต้องการตรวจสอบ

 

 

 • เงื่อนไข 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

 

 

การใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

 

 

สามารถเข้ารับบริการการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปอย่างโรคไข้หวัด ไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอชไอวี วัณโรค ฯลฯ อีกทั้งในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ สามารถรับบริการการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

 

 

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่ายา และเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าอาหารและค่าห้องสามัญระหว่างการพักรักษาตัวที่หน่วยบริการ แม้กระทั่งกรณีการจัดการการส่งต่อเพื่อรักษาระหว่างหน่วยบริการ

 

 

นอกจากนี้ ยังมีบริการทันตกรรมที่ครบวงจรทั้ง อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การเคลือบหลุมร่องฟัน การผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก ก็สามารถทำได้ฟรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ