ข่าว

ครม. เคาะขยายเวลา 'สถานบริการ' ในโรงแรมถูกกฎหมาย - 5 ท้องที่ เปิดบริการถึงตี 4

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ครม.' เคาะกฎกระทรวงขยายเวลาให้ 'สถานบริการ' ที่ตั้งในโรงแรมถูกกฎหมาย สถานบริการที่ตั้งในท้องที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย เปิดบริการได้ถึง 4.00 น.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 'ครม.' วันที่ 28 พ.ย. 2566 ได้อนุมัติ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของ 'สถานบริการ' (ฉบับที่....) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สาระสำคัญ ของร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ ได้แก่ 'สถานบริการ' ที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม, 'สถานบริการ' ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ กรุงเทพมหานคร, จ.ภูเก็ต, จ.ชลบุรี, จ.เชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้ 'สถานบริการ' เปิดทำการได้ถึง 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจัดหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตามที่ ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ การขยายเวลาให้สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดบริการได้ถึง 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย  ได้กำกับและเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล  ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

 

 

โดยก่อนที่จะยกร่างกฎกระทรวงฯ และนำเสนอต่อ 'ครม.' กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย 'สถานบริการ' ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันเทิงในท้องที่จังหวัดนั้นๆ ให้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และกรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 3 พ.ย. 2566 เพื่อกำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 พ.ย. 2566 เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย

 

 

นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ด้วยแล้ว

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ