ข่าว

ธรรมนัส เปิดงานรวมญาติชาวเล มุ่งส่งเสริมอาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธรรมนัส" เปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13 มอบกรมประมงส่งเสริมอาชีพชาวเลในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและคุ้มครองวิถีชีวิตชาวเลอันดามัน

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธาน

ธรรมนัส เปิดงานรวมญาติชาวเล มุ่งส่งเสริมอาชีพ

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นประธานเปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 13 "โอบกอดฉันไว้จนกว่าจะเจอความยุติธรรม " โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ชุมชนชาวเลแหลมหลา-หินลูกเดียว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ธรรมนัส เปิดงานรวมญาติชาวเล มุ่งส่งเสริมอาชีพ

สำหรับงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องชาวเลอันดามันทั้ง 3 ชนเผ่า ประกอบด้วย 1) ชนเผ่ามอแกลน 2) ชนเผ่ามอแกน และ 3) อูรักลาโว้ย

ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งเปิดหมุดเขตพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลชุมชนหินลูกเดียว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในส่งเสริมสิทธิชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ดี 

ธรรมนัส เปิดงานรวมญาติชาวเล มุ่งส่งเสริมอาชีพ

ทั้งนี้ รมว.ธรรมนัส ยังได้มอบหมายกรม

ประมงในการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เพื่อต่อยอดวิถีชีวิตสู่การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่พี่น้องกลุ่มชาวพันธุ์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

"ในบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ

ธรรมนัส เปิดงานรวมญาติชาวเล มุ่งส่งเสริมอาชีพ

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) พร้อมขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ทั้งในส่วนของโฉนดที่ดิน ตลอดจนการเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างทั่วถึง ในด้านการประกอบอาชีพได้มอบหมายกรมประมงในการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องชาวเล เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตภายในชุมชนอย่างทั่วถึงและเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป " รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ