ข่าว

หวั่นแพร่พันธุ์ 'อิกัวนาเขียว' กรมอุทยานฯ สั่งห้ามนำเข้าแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมอุทยานฯ สั่งห้ามนำเข้า 'อิกัวนาเขียว' และ อิกัวนา ทุกชนิด หวั่นแพร่พันธุ์ สร้างความเดือดร้อน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลังจากเกิดสถานการณ์ “อิกัวนาเขียว” สัตว์ต่างถิ่น มีการแพร่กระจายพันธุ์เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชุมชน เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยการเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งยังพบว่า “อิกัวนาเขียว” มักพบเชื้อซาลโมเนลลา ซึ่งคนอาจติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรง และทางอ้อม ล่าสุด ทางกรมอุทยานฯ ได้สั่งห้ามนำเข้า “อิกัวน่าเขียว” แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์

อรรถพล เจริญรักษา

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ.2565 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

 

 

ดังนั้น ทางกรมอุทยานฯ จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมปริมาณภายในประเทศ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

อิกัวนาเขียว

กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ วงศ์อิกัวนา (Family Iguanidae) ลำดับที่ 640 อิกัวนาทุกชนิดในสกุล Iguana (Iguana spp.) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถควบคุมประชากรอิกัวนาที่ถูกปล่อยอยู่ในธรรมชาติได้ ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งสำรวจจำนวนที่แท้จริง หากสามารถควบคุมประชากรอิกัวนาเขียวได้แล้ว ก็อาจมีการพิจารณาให้นำเข้าอีกครั้ง

 

 

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลการครอบครองอิกัวนาเขียว ปัจจุบันมีผู้แจ้งครอบครอง 244 ราย รวมทั้งสิ้น 3,419 ตัว โดย จ.ชลุบรี ครอบครองมากสุด 982 ตัว

ประกาศกรมอุทยานฯ ห้ามนำเข้าอิกัวนา

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ