ข่าว

เช็ค 10 "ของขวัญปีใหม่ 2566" ใช้สิทธิได้ตลอด มกราคม มีอะไรบ้างตรวจสอบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

10 "ของขวัญปีใหม่ 2566" ประชาชนได้รับสิทธิพิเศษตลอดเดือนมกราคม 66 เช็ครายละเอียดมาตรการ มีอะไรบ้างได้ฟรี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีได้ที่นี่

เริ่มต้น ปีใหม่2566 กันแล้ว สำหรับในปีนี้รัฐบาลได้มอบ "ของขวัญปีใหม่ 2566" 
โดยมอบหมายให้หลายหน่วยงานกำหนดนโยบาย หามาตรการต่างๆ เป็น "ของขวัญปีใหม่ 2566"  เพื่อส่งมอบความสุขให้กับประชาชน หลากหลายมาตรการ  

 

 

โดยแต่ละมาตรการประชาชนจะได้รับสิทธิตลอดเดือน มกราคม 2566 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

สำหรับ "ของขวัญปีใหม่ 2566" มีนโยบายและมาตรการลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1.มาตรการ ช้อปดีมีคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

 

 

2. มาตรการ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 โดยลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี 2566

 

 

3.มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคม 2566

 

 

4. สายการบินลดค่าเครื่องบินภายในประเทศลง 20%   จากมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศ โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566   จึงมีผลให้สายการบินลดค่าเครื่องบินภายในประเทศลง 20%  

 

 

5. ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2566

 

 

6.ลดภาระ ค่าไฟฟ้า ในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน  โดยตรึงอัตราค่าไฟฟ้า 4.72 บาทต่อหน่วย ไปจนถึงไตรมาสสองของปี 2566 หรือในช่วงการคำนวนค่าเอฟทีงวดมกราคม-เมษายน 2566

 

 

7.มาตรการช่วยลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับ บสย. ผ่อนน้อย เบาแรง ลดค่างวดผ่อนชำระเหลือ 20% ของค่างวดเดิม ขั้นต่ำ 500 บาทต่องวด สูงสุด 6 งวด ที่ยื่นคำขอระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566

 

 

8.สินเชื่อ 2,000,000 บาทเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้ประกันตนระบบประกันสังคมมาตรา 33 ดอกเบี้ยต่ำจำนวน 15,000 คน 26 ธันวาคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566

 

 

9.กยศ. ลดหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดเงินต้น ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2566

 

 

10.ส่วนลดส่ง EMS ในประเทศ 19-48% สำหรับประชาชนที่ใช้บริการแบบ walk in ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ