ข่าว

"กทม." ติดตามงบประมาณปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบและสร้างสะพานข้ามคลอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"รองผู้ว่าฯกทม." ลงพื้นที่เขตวัฒนา ติดตามการขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบและสร้างสะพานข้ามคลอง

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตวัฒนา จำนวน 5 จุด โดยมี นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตวัฒนา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ประกอบด้วย

จุดที่ 1 ซอยสุขุมวิท 39 ติดตามการขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล ริมคลองแสนแสบ บริเวณท่าเรืออิตัลไทย ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างเขื่อนไว้ไม่ต่อเนื่อง โดยเว้นไว้บริเวณท่าเรือ ความยาว 9.50 เมตร เวลาเรือโดยสารผ่านสัญจร ทำให้เกิดคลื่นกัดเซาะที่ดินเอกชน ทำให้ได้รับความเสียหาย

จุดที่ 2 สุเหร่าบ้านดอน มัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (บ้านดอน) ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณ 200 ปี มีลานเอนกประสงค์ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ตั้งอยู่หน้ามัสยิด พื้นที่ประมาณ 25 x 22 ตารางเมตร ปัจจุบันใช้เป็นที่จอดรถของประชาชนในชุมชน ถ้าชุมชนมีกิจกรรมการจัดงานต่างๆ เช่น การจัดงานการกุศลของมัสยิด การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ การจัดงานประเพณีของชุมชน ฯลฯ ชุมชนสามารถบริหารพื้นที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ ได้ อิหม่ามและชาวชุมชนบ้านดอน มีความประสงค์จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้บริเวณด้านหน้ามัสยิดยังมีศูนย์สุขภาพชุมชน 

จุดที่ 3 Pocket Park บริเวณริมคลองเป้ง ซอยทองหล่อ 10 เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รกร้าง พัฒนาให้เป็นสวนเล็กๆ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอบอุ่นให้กับเมือง ที่ผ่านมาเขตฯ ได้จัดทำสวน Vadhana Pocket Park และจัดทำสวนหย่อมริมคลองเป้ง ซึ่ง Pocket Park จะเป็นสวนหย่อมเพิ่มเติมจากสวนเดิม

จุดที่ 4 สวนป่าเอกมัย ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วน ซอยเอกมัย 23 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5.6 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสะพานข้ามคลองและทางแยก พื้นที่ประกอบด้วย บริเวณทางทิศตะวันตก 2.6 ไร่ และทิศตะวันออก 3 ไร่ โดยจะปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จัดทำสวน 15 นาที ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายและพักผ่อน รวมถึงขอจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบ

และจุดที่ 5 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ด้านติดคลองแสนแสบ ยังไม่มีการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักการระบายน้ำมีโครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณดังกล่าว แต่ต้องยกเลิกโครงการไป

 

เนื่องจากอาคารมีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรุกล้ำเข้ามาในคลองแสนแสบ ปัจจุบันสำนักงานเขตวัฒนาได้มีคำสั่งแจ้งให้นิติบุคคลอาคารดำเนินการรื้อถอน ซึ่งจะมีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียใหม่ทดแทนของเดิมที่รอการรื้อถอน แต่เนื่องจากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

 

\"กทม.\" ติดตามงบประมาณปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบและสร้างสะพานข้ามคลอง \"กทม.\" ติดตามงบประมาณปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบและสร้างสะพานข้ามคลอง \"กทม.\" ติดตามงบประมาณปรับปรุงเขื่อนคลองแสนแสบและสร้างสะพานข้ามคลอง

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา และคณะ ได้เยี่ยมชมวัดภาษี แหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ติดคลองแสนแสบ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ฝังลูกนิมิต) ในปี 2391 นับถึงวันนี้จะมีอายุ 160 ปี พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเขตวัฒนาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบสายสาธารณูปโภคที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณชุมชนบ้านดอน ติดตามการย้ายเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งขวางหน้าบ้านภายในซอยสุขุมวิท 49 และตรวจสอบสภาพเขื่อนและทางเดินเลียบคลองแสนแสบ บริเวณซอยสุขุมวิท 39 

logoline