ปัจจุบันท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กลุ่มสิ้นค้าเพื่อใช้ในการป้องกันหายากและเกิดคำถามตามมามากว่าขาดตลาด-ไม่เพียงพอ หรือมีการกักตุนขายราคาแพง อาทิ หน้ากากอนามัย และที่กำลังเป็นประเด็น คือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งประชาชนร้องเรียนว่าหากยากในท้องตลาดและขายในราคาแพง และเมื่อไปหาซื้อในเน็ตก็ราคารแพงเช่นกันแต่ประเด็นสำคัญคือคุณภาพของสินค้านั้นตรงตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดหรือไม่

     อ่านข่าว : หมอธีระวัฒน์ เผย โควิด-19 ระบาดรอบ 2 ที่จีน - คาดรุนแรงกว่าเดิม

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพสามิต ได้ออกมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนให้มีการนำแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน 80 ดีกรีขึ้นไป หรือ“สุราสามทับ”นำมาแปลงสภาพเพื่อผลิตเจลล้างมือเพื่อขายหรือบริจาค ซึ่งมาตรการนี้มีผลวันที่ 6 มีนาคม-30 กันยายน 2563

หลังจากออกมาตรการภาษีมาได้ไว้นาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ทำโครงการความร่วมมือผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ  ที่ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขององค์การสุราขนาด 25 มิลลิลิตร จำนวน 1,000,000 ชิ้น แจกให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ 1,060 สาขา 

 เริ่มแจกลอตแรก 500,000 ชิ้นวันที่ 27 มีนาคม 2563 และลอตที่ 2 อีก 500,000 ชิ้นวันที่ 10 เมษายน  2563

นอกจากนี้มีแอลกอฮอล์ที่ได้รับบริจาคมาจากโรงงานเอทานอล 26 แห่ง จำนวนกว่า 300,000 ลิตร โดยกรมสรรพสามิตจะนำมาแจกให้กับประชาชนคนละไม่เกิน 1 ลิตรต่อวัน

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการผลิตแอลกอฮอล์ในประเทศ พบว่าองค์การสุราซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังได้ผลิตและขายสุราสามทับในประเทศเพียงรายเดียว โดยมีกำลังการผลิต 6 หมื่นลิตรต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านลิตรต่อปี

กลุ่มต่อมาเป็นเอกชนผู้ผลิตสุราสามทับเพื่อส่งออก มีอยู่ประมาณ 6 แห่ง ผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี แต่ขายภายในประเทศไม่ได้ต้องส่งออกไปขายต่างประเทศเท่านั้น

และอีกกลุ่มเป็นผู้ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาล ผลิตแอลกอฮอล์เข้มข้นประมาณ 99.5% ซึ่งก็ขายให้กับผู้ประกอบการทั่วไปไม่ได้ต้องขายให้กับโรงกลั่นน้ำมันเท่านั้น

อย่างไรก็ตามภาครัฐเห็นควรให้นำเอทานอลที่เหลือจากการผลิตเชื้อเพลิงประมาณ 3 ล้านลิตร โดยลดภาษีสนับสนุนให้นำสุราสามทับที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนำไปผลิตเจลล้างมือขาย

และล่าสุดกลุ่มโรงงานเอทานอลเตรียมนำแอลกอฮอล์กว่า 300,000 ลิตร ส่งให้กรมสรรพสามิตไปทำเจลล้างมือแจกประชาชน 

 ปรากฎการณ์ที่แอลกอฮอล์หาซื้อยาก ส่วนหนึ่งสะท้อนจากกลุ่มผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ ที่ระบุว่าความต้องการใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ เพราะก่อนหน้านี้เคยพบพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่มซื้อแอลกอฮอล์กันเป็นจำนวนมาก เพื่อกักตุนเก็บไว้ที่บ้าน 

ส่งผลให้ภาชนะบรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์ขนาดเล็กขาดแคลน นอกจากนี้องค์การสุราต้องจัดสรรแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือให้กับหน่วยงานด้านแพทย์และองค์กรที่ให้บริการสาธารณะก่อนเป็นลำดับแรก 

ส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศก็ติดปัญหาในเรื่องประเทศเหล่านั้นก็มีความจำเป็นใช้ในปริมาณสูงกว่าภาวะปกติเช่นกันมาจากการระบาดของไวรัส

อย่างไรก็ตามเชื่อว่ามาตรการของภาครัฐ ในการแบ่งปริมาณแอลกอฮอล์จากผู้ผลิตทุกกลุ่มจะทำให้สถานการณ์ขาดแคลน หรือขายแพงเวอร์ แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม