royal coronation
วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

ร.10 โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม

วันที่ 24 กันยายน 2562 - 17:15 น.
เจ้าคุณพระสินีนาฎ,จิตอาสา,คลองบ้านใหม่,จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
Shares :
เปิดอ่าน 220 ครั้ง

เจ้าคุณพระสินีนาฎ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี

          เวลา 11.00น.วันที่ 24 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ

          การนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร - เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ บําบัดน้ำเสีย โดยผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้บรรยาย จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันภัย จัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากร และคลองบ้านใหม่โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทํางานของเรือกําจัดผักตบชวา ของกรมชลประทาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาขึ้นบนฝั่ง

          จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเก็บผักตบชวาแล้วล่องเรือลงมาทางทิศใต้คลองบ้านใหม่ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎรเสร็จแล้วขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สมควรแก่เวลาเดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ