ข่าว

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ สู่พระบรมมหาราชวัง

 

            ช่วงสายวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากบุษบกแว่นฟ้าไปประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            จากนั้น ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 4 สาย มีเจ้าพนักงานนำริ้ว ธงสามชายนายทหารบกทหารเรือทหารอากาศ ตำรวจหลวงถือหอก มหาดเล็กหลวง เป็นคู่แห่ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ ทหารราชองครักษ์เคียงพระที่นั่งราเชนทรยานทรงพระโกศพระบรมอัฐิ และอิ่นทร์ พรหม ที่พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยทรงผอบพระบรมราชสรีรางคาร มีข้าราชบริพารในพระองค์ และอินทร์ พรหม เคียงข้าง พร้อมด้วยเครื่องสูงอภิรุมชุมสายหักทองขวาง พระกลด บังพระสูรย์ พัดโบก เจ้าพนักงานภูษามาลา ประคองพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร มหาดเล็กเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศตามราชประเพณี

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            เวลา 10.50 น. เจ้าพนักงานรัวกรับครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมขบวน เมื่อรัวกรับครั้งที่ 2 จบลง ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ร่วมในริ้วขบวนและขอพระราชทานพระราชานุญาตยาตราริ้วขบวน พร้อมแล้วรัวกรับครั้งที่ 3 ฟังสัญญาณ “หน้าเดิน” จากผู้คุมริ้วขบวน วงดุริยางค์เริ่มบรรเลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 เพลง ประกอบด้วย เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงมาร์ชราชวัลลภ เพลงยามเย็น และเพลงใกล้รุ่ง ใช้เส้นทางจากถนนกลางสนามหลวง ออกถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน เข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ถนนจักรีจรัณย์ ขบวนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย คู่เคียง อิ่นทร์ พรหม พระกลด บังพระสูรย์ พัดโบก แยกออกไปเลี้ยวถนนหน้าศาลาสหทัยสมาคม เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยที่เกยประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจากพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยไปประดิษฐานพักไว้ในพระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระที่นั่งราเชนทรยานทรงพระบรมอัฐิ ตรงไปเข้าประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวขวาถนนอมรวิถีไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท รวมระยะทาง 1,074 เมตร ใช้เวลา 30 นาที จัดกำลังพลจำนวน 834 นาย

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            ในริ้วขบวนที่ 4 นี้ นำโดยขบวนม้านำ 2 ม้า ตามด้วยพนักงานเชิญเครื่องสูงแผ่ลวด คณะรัฐมนตรีนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็นพระที่นั่งราเชนทรยาน โดยมี รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระบรมอัฐิ และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระบรมราชสรีรางคารบนพระราเชนทรยานน้อย ตามลำดับ ตำรวจหลวง 8 นาย เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ นำเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นในลำดับต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินตาม ปิดท้ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ ด้วยเหล่าสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ 30 รูปที่สวดพระพุทธมนต์เมื่อวันก่อน ถวายพรพระจบ เสด็จฯ ไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะผู้เป็นประธานสงฆ์

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจันไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ 30 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ที่จะถวายเทศน์ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีล พระมหาโพธิวงศาจารย์ ถวายอนุโมทนาบนธรรมาสน์ พระ 4 รูป รับอนุโมทนา แล้วพระเทศน์ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จฯไปทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพระพรลา เจ้าหน้าที่พนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 89 รูป เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรและทรงหลั่งทักษิโณทก

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากบุษบกแว่นฟ้าทองบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยาน ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน เมื่อเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตำรวจหลวงนำเสด็จออกทางประตูกำแพงข้างพระที่นั่งราชกรัณยาสภาเข้าขบวนตาม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อตั้งริ้วขบวนพระราชอิสริยยศใช้เส้นทางจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท-พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ระยะทาง 63 เมตร ใช้เวลา 30 นาที เดินทางจังหวะเสียงกลองโดยการเดินปกติ จัดกำลังพลจำนวน 384 นาย

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

            เมื่อขบวนแห่เชิญพระบรมอัฐิถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท แล้วเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพักไว้หน้าพระวิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นชั้น 3 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสัมพรรโณภาศ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี (พระวิมานกลาง) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าที่ประดิษฐาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ เสด็จลงจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่อัฒจันทร์มุขหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จฯ กลับ

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

อัญเชิญพระบรมอัฐิ‘ในหลวง ร.9’เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง