พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2554 แล้วนั้น บัดนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

           นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การท่องเที่ยวและการกีฬา นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

           พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็น รมว.กลาโหม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็น รมว.คลัง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็น รมช.คลัง นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็น รมช.คลัง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล  เป็น รมว.ต่างประเทศ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธีระ วงศ์สมุทร เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เป็น รมว.คมนาคม พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก เป็น รมช.คมนาคม นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็น รมช.คมนาคม

           นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็น รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็น รมว.พลังงาน นายภูมิ สาระผล เป็น รมช.พาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็น รมช.พาณิชย์ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็น รมช.มหาดไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็น รมช.มหาดไทย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็น รมว.ยุติธรรม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็น รมว.แรงงาน นางสุกุมล คุณปลื้ม เป็น รมว.วัฒนธรรม นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็น รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.ศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ เป็น รมช.ศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็น รมช.ศึกษาธิการ นายวิทยา บุรณศิริ เป็น รมว.สาธารณสุข นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็น รมช.สาธารณสุข นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็น รมว.อุตสาหกรรม

           ทั้งนี้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

ถวายสัตย์10ส.ค.17.30 น.

          รายงานข่าวเปิดเผยว่า ครม.ชุดใหม่ จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ที่ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 17.30 น. วันที่ 10 สิงหาคมนี้

 

"อภิวันท์" ปัดนั่งรองนายกฯ ในครม.ปู1

         ก่อนหน้านี้พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดโผครม.ว่า วานนี้ตนได้แจ้งความประสงค์กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปแล้วว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรี  เนื่องจากทราบว่าพรรคได้มอบหมายให้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งรมว.ศึกษาฯ ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม

          อย่างไรก็ตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ตอบกลับมาว่า จะให้ตนดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลงานในกระทรวงกลาโหม แต่ตนมองว่าตำแหน่งดังกล่าวตนไม่ถนัดจึงได้ตอบปฏิเสธไป แต่ยังยืนยันว่ายังพร้อมที่จะช่วยงานพรรคต่อไปและไม่ได้รู้สึกน้อยใจแต่อย่างใดด้วย

 

"เลขาฯครม." เตรียมส่ง "โผครม.ปู1" ต่อสำนักราชเลขาธิการ

          นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว โดยตนจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะร่วมดำเนินการ พร้อมกับ สำนักราชเลขาธิการ ในการตรวจสอบและรวบรวมทุกอย่างให้เป็นรูปเล่มเอกสารที่เรียบร้อย ก่อนที่จะให้ สำนักราชเลขาธิการ นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อไป

          "ระยะเวลา หรือการกำหนดนัดหมายต่าง ๆ หลังจากนี้ คงอยู่ในส่วนของ สำนักราชเลขาธิการ ที่จะดูแลให้ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนให้เรียบร้อย" นายอำพน กล่าว

 

'ทักษิณ' ยัน ไม่มีเอี่ยว จัดโผ 'ครม.ปู1'

 

          ด้านพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้อวยพร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตั้งแต่วันที่สภาโหวตลงคะแนนให้เป็นนายกฯแล้ว และวันที่ 8 เดือน 8 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ถือเป็นวันดีสำหรับประเทศไทย เป็นวันดี ฤกษ์ดี และไม่ใช่สำหรับแค่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เท่านั้น แต่เป็นวันดีสำหรับคนไทยและประเทศไทย ที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆ กันข้างหน้า

          ทั้งนี้ ในฐานะพี่ชาย ได้ให้คำแนะนำในการทำงานไปแล้วว่า การทำหน้าที่ในครั้งนี้ถือเป็นงานที่หนักมาก ก็ต้องอดทนต่อแรงเสียดทาน ก็ขอให้อดทน คิดอย่างรอบคอบ คิดเพียงว่า เรารักบ้านเมือง รักประชาชน รักสถาบัน ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 3 อย่างนี้ ถือหัวใจสำคัญและต้องทำให้ได้

          เมื่อถามถึงกระแสข่าวเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโผ ครม. "ยิ่งลักษณ์ 1" พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวปฏิเสธว่า ไม่เป็นเรื่องจริง

          "เพียงแต่พอมีใครมาหาผม ก็คิดกันว่า เป็นการวิ่งเต้น เดากันไปต่าง ๆ นานา ซึ่งตอนนี้ก็พูดกันไปมากมาย ขอให้รอดูโฉมหน้า ครม.อย่างเป็นทางการดีกว่า ผมเชื่อว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะมีคำอธิบายได้ในทุก ๆ ตำแหน่ง"

          พ.ต.ท.ทักษิณ ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนคาดหวัง การตัดสินใจครั้งนี้ จึงค่อนข้างยากมากสำหรับพรรคเพื่อไทย และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งวันนี้ เขาอยากให้ประเทศไทย คนไทย มีแต่ความสุข

 

เลขาธิการครม.เผยนำรายชื่อส่งให้สำนักราชเลขาธิการพิจารณาขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว

 

          นายอำพน กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับรายชื่อคณะรัฐมนตรีจากนางสาวยิ่งลักษณ์ และได้ส่งให้สำนักราชเลขาธิการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวแล้ว

          สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ทำงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะทำงาน ได้เตรียมห้องบนตึกต่าง ๆ อาทิ ตึกไทยคู่ฟ้า เป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ตึกบัญชาการ 2 เรียบร้อยแล้ว คาดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีจะเข้ามาจัดเตรียมห้องทำงานภายในสัปดาห์หน้า

         นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังได้เปิดศูนย์ประสานงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในลักษณะ one -stopservice และเปิดหมายเลขโทรศัพท์ 02-288-4000 ต่อ 4567 เพื่ออำนวยการประสานงานให้คำแนะนำกับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องเข้ามาทำงานภายในทำเนียบรัฐบาล

 

 “ปู”ยันโผครม.ไร้ชื่อ“อภิวันท์”


          ต่อมาเวลา 16.15 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์  ให้สัมภาษณ์ถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีว่า ยังไม่มีกำหนดการที่จะเข้าเฝ้าฯเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 ส.ค.นี้แต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามหากมีกำหนดการให้เข้าเฝ้าฯก็จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขณะนี้ขอไปทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อจะติดตามข้อมูลน้ำท่วมเสียก่อน


          เมื่อถามว่าขณะนี้มีการเตรียมอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า คงจะค่อยๆชี้แจงให้ทราบต่อไป หากมีการโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงจะสามารถอธิบายชี้แจงให้ทราบได้

          เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาฯ แล้วหรือไม่ ที่ได้ออกมาระบุว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ไม่มี พ.อ.อภิวันท์ คงจะช่วยงานด้านอื่นแทน ก็แล้วแต่ท่าน คงเป็นความประสงค์ส่วนตัว ขณะนี้จึงไม่มีรายชื่อของพ.อ.อภิวันท์ ในรายชื่อครม.ชุดนี้แน่นอน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันวันนี้เวลา 09.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปร่วมประชุมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในขณะนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาน้ำท่วม เพื่อเตรียมการในการแก้ไขต่อไป  

 

“ทูต8ประเทศ”แสดงความยินดียิ่งลักษณ์

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา09.30น.เอกอัครราชทูตและอุปฑูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย 8 ประเทศ เดินทางเข้าพบหารือเพื่อแสดงความยินดีกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ห้องรับรองชั้น 8 ที่ทำการพรรคเพื่อไทย หลังได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

          โดยนางยู ออย เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้เข้าพบเป็นคนแรก ได้แสดงความยินดี ในการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย พร้อมยื่นหนังสือแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการจาก สมเด็จ ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายฮอร์ นัม ฮง รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชา พร้อมทั้งมองถึงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

          โดยนางยู ออย กล่าวเสนอว่า ให้แยกความขัดแย้งทางการเมืองกับเรื่องเศรษฐกิจออกจากกัน เพื่อให้การค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนปัญหาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในไทยกว่า 4 แสนคน แต่ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายจะขอประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาต่อไป

          ด้านน.ส.ยิ่งลักษณ์  กล่าวว่า จะสร้างนโยบายที่เป็นการสร้างสันติสุขและความปรองดองระหว่างทั้งสองประเทศ เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความร่วมมือกันในกรอบอาเซียน และการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)ในอีก 4ปีข้างหน้า      

          ต่อมานายโมฮัมมัด ฮัตต้า เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยได้แสดงความยินดีที่ได้รับโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมอ่านคำกล่าวแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ฟังด้วย และกล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซียมีความแน่นแฟ้นมานาน ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 60 ปี เมื่อปีที่แล้วและในปีเดียวกันการค้าสองฝ่ายไทย-อินโดนีเซีย อยู่ที่ 13,024.37 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมองว่าการค้าสองฝ่ายยังขยายตัวได้อีกมาก 

          โดยในช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2554 อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Summit ที่บาหลี ซึ่งหวังว่า นรม. ยิ่งลักษณ์จะมีโอกาสได้พบปะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียในช่วงนั้น และหากมีเวลาอยากเชิญน.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วย

          น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณอินโดนีเซีย ที่สนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด และขอยืนยันที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไป

          จากนั้นเมื่อเวลา10.30น. คณะเอกอัครราชและอุปทูตกลุ่มประเทศลาตินอเมริกัน 6 ประเทศ ประกอบด้วย อาร์เจนตินา,บราซิล ,เปรู เม็กซิโก ชิลีและปานามา ได้เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เอกอัครราชทูตเปรูได้มอบเหรียญที่ระลึก“Seal of Amazon”ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีให้น.ส.ยิ่งลักษณ์

 

"ชูวิทย์" ให้คะแนน รมว.ต่างประเทศต่ำสุด

         (10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเริ่มขึ้นใน 10.00 น.ว่า  ขณะนี้ได้มี ส.ส. เดินทางมาถึงสภาทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งนี้ เมื่อเวลา 09.00 น นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย กล่าวถึงรายชื่อ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่า ดูเหมือนจะดี แต่กลับไม่ดีเท่าที่ควรเพราะยังมีบางกระทรวงที่ตั้งคนในเครือข่าย พวกเดียวกันมาเป็น รมต. โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ตนให้คะแนนน้อยที่สุด เพราะ นานยสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็นคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศ

         ดังนั้น เชื่อว่าการได้เป็นเจ้ากระทรวงเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องเอาคนที่ไว้วางใจที่สุดมานั้่ง นอกจากนั้นยังมีกระทรวงอื่นๆ อีกเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเหมือแหล่งรายได้ ต่างเอาคนใกล้ชิดมานั่งเป็น รมต.

         "ผมเชื่อว่าอีก 6เดือนก็ปรับ ครม.  เพราะ ครม.นี้ชุดมีการตบแต่งหน้าเหมือนแต่งบัญชีแต่ลึกๆมีที่มาอีกอย่าง" นายชูวิทย์กล่าว

 

"ก่อแก้ว" ปราม "แดง" อย่าเคลื่อนไหว

           นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส. เพื่อไทย กล่าวถึงหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่า ส่วนตัวมองว่าจบแล้ว โดยรวมถือว่าหน้าตาดี หลายคนมีความสามารถสูงที่จะช่วยแก้ปัญหาได้  ส่วนกรณีที่ไม่มีเสื้อแดงเข้าไปอยู่ใน ครม.เลยนั้น 

           "ตนอยากให้คนเสื้อแดงเข้าใจและอย่าออกมาเคลื่อนไหว เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่การแต่งตั้ง ครม. จะไม่สมหวังทุกคน แต่คนเสื้อแดงต้องให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อแก้ปัญหาได้" นายก่อแก้ว กล่าว 

           ส่วนการที่มองว่าใน ครม. มีคนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มอำมาตย์ เช่น พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม นายก่อแก้ว กล่าวว่า  ยืนยันว่าไม่ขัดกับหลักการคนเสื้อแดง เพราะมองว่าใครที่สามารถประสานงานได้กับทุกกลุ่มก็ควรปล่อยให้ทำหน้าที่ไป ถือว่าเป็นเรื่องดีกับ ครม.  ส่วนคนเสื้อแดงจะทำหน้าที่ต่อไปคือ  1.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำานของรัฐบาล 2.ต่อต้านการคอร์รับชั่น

 

โฆษก ภท. แนะ "ยิ่งลักษณ์" ต้องหลุดพ้นจากการครอบงำของ "เจ๊ๆ" 
 
          นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย ขอไม่แสดงความเห็นกับภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่   เพราะรัฐบาลต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าจะทำงานที่เป็นประโยชน์ กับ ประชาชนและหลุดพ้นจากการครอบงำของใครที่มีอำนาจได้หรือไม่  ทั้งนี้ฝ่ายค้านจะดูการทำงานของภาพรวมมากกว่าตัวบุคคล 

          "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องหลุดพ้นจากการครอบงำจากบรรดา "เจ๊ๆ" ให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายในตำแหน่งนายกฯ" นายศูภชัย กล่าว