ข่าว

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย รายชื่อชุด "ตรวจโควิด" "ATK" สำหรับประชาชน "34 ยี่ห้อ" ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว หมดกังวลเรื่องของปลอม ไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เช็กเลยชุด  "ตรวจโควิด" "Antigen Test Kit" (ATK) สำหรับประชาชน "34 ยี่ห้อ" ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 

 

 

 

1. STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า Q-NCOV-03G ขนาดบรรจุ 1, 2, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

2. SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal รหัสสินค้า 9901-NCOV-06G, Roche’s code : 09445323077 ขนาดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

3. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) รหัสสินค้า K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

4. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) ขนาดบรรจุ 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

5. BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag รหัสสินค้า 859256 และ 859261 ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

6. Panbio COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้า 41FK51, 41FK71, 41FK81 และ 41FK91 ขนาดบรรจุ 1, 4, 10, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

7. AnyLab COVID-19 Ag Test Kit รหัสสินค้า ZB144 ขนาดบรรจุ 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

8. PCL COVID19 Ag Gold รหัสสินค้า COV04S ขนาดบรรจุ 1, 5, 50 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab + Saliva) 

9. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal swab) รหัสสินค้า ISCO-ACO502 ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

10. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test รหัสสินค้า 11556327 (GCCOV-502a-H5) ขนาดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

11. GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Nasal Swab) รหัสสินค้า CVAG4080B ขนาดบรรจุ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

12. Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2 รหัสสินค้า IG13002S01, IG13004S01 และ IG13020S02 ขนาดบรรจุ 2, 4, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

13. FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST รุ่น TD-4531H ขนาดบรรจุ 1, 5, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

14. HUMASIS COVID-19 Ag Home Test รหัสสินค้า ACOVGS-7005(5T) ขนาดบรรจุ 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

15. CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test) รหัสสินค้า SC8010-NCE ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

 

16. Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette ขนาดบรรจุ 1, 2, 5, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab+Saliva) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

17. Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay) รหัสสินค้า WT-1120 ขนาดบรรจุ 1, 5, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva) 

18. Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้า HYT-G01-03 ขนาดบรรจุ1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Saliva) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

19. VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test รหัสสินค้า TD-4531 ขนาดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

20. OnSite COVID-19 Ag Rapid Test รหัสสินค้า R0182C ขนาดบรรจุ 1, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

21. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Method) ขนาดบรรจุ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

22. BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal รหัสสินค้า G61RHSD1 ขนาดบรรจุ 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

23. Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้า A6061217 และ A6061216 ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

24. Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test รหัสสินค้า L031-11845 และ L031-118C5 ขนาดบรรจุ 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

25. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้า CG3601, CG3605 และ CG3625 ขนาดบรรจุ 1, 5, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

26. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal รหัสสินค้า 9901-NCOV-03G และ Roche’s code 09365397043 ขนาดบรรจุ 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

27. INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST SELF-TEST KIT รหัสสินค้า 05-9315 ขนาดบรรจุ 1, 2 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

28. 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay) รหัสสินค้า YF320C-NS-HU-1T , YF320C-NS-HU-2T และ YF320C-NS-HU-5T ขนาดบรรจุ 1, 2, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

29. Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit รหัสสินค้า 303036 ขนาดบรรจุ 1, 5, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

30. 2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) รหัสสินค้า CG2901, CG2905 และ CG2925 

31. TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

32. 2019-nCoV Antigen Test Kit (Colloidal gold method) ขนาดบรรจุ 1, 5 และ 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง (Nasal swab) 

33. COVID-19 Antigen Test Kit 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

34. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test รหัสสินค้า BT1766 และ BT1760 ขนาดบรรจุ 1, 25 (Nasal Swab) 

 

เช็คเลย ชุด "ตรวจโควิด" "ATK" 34 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เรียบร้อยแล้ว

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ