ข่าว

อเมริกา จีน พบผู้ป่วย"โควิด-19"กว่า 60% จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย แนะกลุ่มเสี่ยง รับ"วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ลดป่วยรุนแรงช่วง"โควิด-19"

อเมริกา จีน พบผู้ป่วย"โควิด-19"กว่า 60% จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย แนะกลุ่มเสี่ยง รับ"วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ลดป่วยรุนแรงช่วง"โควิด-19"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมควบคุมโรค เตือน ผู้ป่วย"โควิด-19"กว่า 60% จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย แนะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง  เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ชี้ลดความเสี่ยงป่วยรุนแรง

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝนที่เป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ และมีวัคซีนป้องกัน โดยฉีดป้องกันปีละ 1 ครั้ง

 

อเมริกา จีน พบผู้ป่วย"โควิด-19"กว่า 60% จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย แนะกลุ่มเสี่ยง รับ"วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ลดป่วยรุนแรงช่วง"โควิด-19"

 


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวด้วยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะมีผลดี เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และจีนพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 60 % จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย โดยหากผู้ป่วยติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกันจะเพิ่มความรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการลดอาการแทรกซ้อนและความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด 19

 

อเมริกา จีน พบผู้ป่วย"โควิด-19"กว่า 60% จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอร่วมด้วย แนะกลุ่มเสี่ยง รับ"วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ลดป่วยรุนแรงช่วง"โควิด-19"

 

 

อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และที่สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 

logoline