ข่าว

สำรองเพิ่ม "ยาฟาวิพิราเวียร์" สค.-ก.ย 120 ล้านเม็ด หลังจากนั้น เดือนละ 100 ล้านเม็ด   รองรับการให้ยาผู้ป่วย"โควิดวันนี้"

สำรองเพิ่ม "ยาฟาวิพิราเวียร์" สค.-ก.ย 120 ล้านเม็ด หลังจากนั้น เดือนละ 100 ล้านเม็ด   รองรับการให้ยาผู้ป่วย"โควิดวันนี้"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องค์การเภสัชกรรม เพิ่มการสำรอง"ยาฟาวิพิราเวียร์"  เดือนสิงหาคม-กันยายน 2 เดือน 120 ล้านเม็ด  ตุลาคม-ธันวาคม  300 ล้านเม็ด ทยอยกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC  รองรับการให้ยารักษาผู้ป่วย"โควิด-19"แบบรวดเร็ว และเพียงพอ

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้ทำการปรับแผนการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ โดยจะมีการเพิ่มการสำรองทั้งจากยาที่องค์การฯผลิตเองและจัดหาจากต่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน รวม 2 เดือน จำนวน 120 ล้านเม็ด  และเดือนตุลาคม-ธันวาคม เพิ่มอีกเดือนละ100 ล้านเม็ด รวมจำนวน 300 ล้านเม็ด เพื่อรองรับการปรับเกณฑ์แนวทางการรักษาใหม่เพื่อจ่ายยาให้ผู้ป่วยเร็วขึ้น ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

สำรองเพิ่ม "ยาฟาวิพิราเวียร์" สค.-ก.ย 120 ล้านเม็ด หลังจากนั้น เดือนละ 100 ล้านเม็ด   รองรับการให้ยาผู้ป่วย"โควิดวันนี้"

 

 

ทั้งนี้จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้ใกล้ชิด เพื่อทำการปรับแผนการสำรองให้ทั้งการผลิตเองและจัดหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจำนวนยาทั้งหมดในข้างต้นจะมีการทยอยผลิตเองและจัดหาเข้ามาสำรองอย่างต่อเนื่อง 

สำรองเพิ่ม "ยาฟาวิพิราเวียร์" สค.-ก.ย 120 ล้านเม็ด หลังจากนั้น เดือนละ 100 ล้านเม็ด   รองรับการให้ยาผู้ป่วย"โควิดวันนี้"ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดจะมีจัดสรรให้กับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ผ่านระบบการบริหารคลังสินค้า  หรือ VMI  (Vender Management Inventory) ขององค์การเภสัชกรรม และจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่  ซึ่งหลังจากนั้น หน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป

 

 

 

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมได้จัดหายาแรมเดซิเวีย (Remdesivir) เป็น 2 แสนขวด และจะพิจารณาจัดหาเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอตามเกณฑ์การรักษาใหม่ โดยยาเรมเดซิเวียร์นั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาฉีดให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ ผู้มีปัญหาในการดูดซึมยา ผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด