"ไปรษณีย์ไทย" แจงกรณี "ปิดทำการ" เช็คพื้นที่ทำการที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

27 ก.ค. 2564
4.7 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

บริษัท "ไปรษณีย์ไทย" แจงกรณี "ปิดทำการ" ชั่วคราวและนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ เช็คพื้นที่ทำการที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

(27 ก.ค.2564) "ไปรษณีย์ไทย" แจงกรณี "ปิดทำการ" ชั่วคราว และนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 

 

จากสถานการณ์การระบาดของโรค "โควิด-19" ที่มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ "ไปรษณีย์ไทย" ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระจบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว 

 

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด "ไปรษณีย์ไทย" จึงต้องปิดบริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าตามคำสั่ง ศบค.

 

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จะทำการแจ้งข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ที่ปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์บางแห่ง ให้ผู้ใช้บริการรับทราบทุกวันผ่าน เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ ทวิตเตอร์ @Thailand_Post

 

นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยได้ระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เพื่อป้องกันสิ่งของได้รับความเสียหาย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีวันหยุดยาว ประกอบกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดส่งทำและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่อาจส่งได้ล่าช้า

 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ งานบริการ และประชาชน ไปรษณีย์ไทยได้เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากาอนามัยตลอดการให้บริการ ล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

หรือจับกลุ่มคุยใกล้ชิดอย่างน้อย 1 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างเคาน์เตอร์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 20 นาที อีกทั้งศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น

 

เช็คพื้นที่ทำการที่ได้รับผลกระทบ (คลิก)