"คนเร่ร่อน" หรือ "คนไร้บ้าน" เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนในสังคมที่รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ "โควิด-19" ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่สำรวจ และให้การช่วยเหลือด้วยกลไกหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่มีอยู่ใน 77 จังหวัด ดังนี้ 

 

 

1.แจ้งสิทธิที่พึงได้รับ และการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ 

 

2.เชิญชวนคนไร้บ้านเข้ารับการคุ้มครองในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ซึ่งให้บริการด้านปัจจัย 4 การรักษาพยาบาล และการจัดหางาน เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

3.มาตรการดูแลคนไข้ในรูปแบบศูนย์พักพิงชั่วคราว เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บ้านปันสุข (ธนบุรี) และบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพ ซึ่งมีบริการเครื่องนอน ห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้า พร้อมของใช้ที่จำเป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน เป็นต้น ส่วนในต่างจังหวัดจะมีสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 

 

4.เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ชี้เป้า เชื่อมประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับพื้นที่ 

 

5.จัดตั้งจุดประสานงานคนไร้บ้านเคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่มีจำนวนคนไร้บ้านอาศัยอยู่จำนวนมาก เพื่อเป็นจุดนัดพบให้บริการหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับคนไร้บ้านที่ประสงค์ฉีดวัคซีน 

 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม หากพบเห็นคนไร้บ้าน สามารถโทรแจ้งที่ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง