เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งและประชาชนสามารถใช้หรือซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง(ชุดตรวจโควิด) หรือ ชุดตรวจRapid Antigen Test ไปใช้ตรวจโควิดได้ด้วยตนเอง โดยมีคู่มือแนะนำการใช้ชุดตรวจโควิดมอบให้และจะดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 

 

"ชุดตรวจ Rapid Antigen Test" คพ. แนะนำการทิ้งให้ถูกวิธี

นายอรรถพล กล่าวต่อไปว่า ทาง กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน(ชุดตรวจโควิด) หรือ ชุดตรวจRapid Antigen Testและขอเน้นย้ำจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกที่ 4 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พนักงานเก็บขนขยะและสิ่งแวดล้อม 

การทิ้งชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้ว มีข้อแนะนำขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้ 

  • แยกชุดทดสอบแอนติเจนที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติก ระบุข้อความว่าเป็น ขยะติดเชื้อ ให้ชัดเจน 
  • ราดหรือฉีดด้วยแอลกอฮอล์ / น้ำยาฆ่าเชื้อโรค / สารฟอกขาว เพื่อฆ่าเชื้อโรค ปิดถุงให้สนิท 
  • นำไปทิ้งโดยทิ้งแยกจากขยะทั่วไป เพื่อรอนำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป


 

"ชุดตรวจ Rapid Antigen Test" คพ. แนะนำการทิ้งให้ถูกวิธี

 

สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วขอให้ปฏิบัติตาม ดังนี้ 

  • ถอดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่สัมผัสกับด้านใน 
  • ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากอยู่ด้านใน พันสายรัดให้แน่น 
  • ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นระบุข้อความว่าเป็นขยะติดเชื้อ ให้ชัดเจน 
  • นำไปทิ้งแยกจากขยะทั่วไปหรือทิ้งในจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนกับขยะทั่วไป

นายอรรถพล กล่าวด้วยว่า ขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าลืมแยกและทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน(ชุดตรวจโควิด)ที่ใช้แล้วและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อสามารถนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหาขยะ ป้องกันการแพร่เชื้อ covid-19 

"ขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ที่สาธารณะ รวมถึงขณะพูดคุย หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นประจำ และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน" นายอรรถพล กล่าว


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง