เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวคมชัดลึกออนไลน์ รายงานว่า ธนาคารกรุงศรีฯ ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 3 (2564) ลูกค้าบุคคล โดยธนาคารกรุงศรีฯ ได้ลงรายละเอียดไว้ใน www.krungsri.com ดังนี้ 

ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ที่ได้รับผลกระทบ โดยมเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม ประกอบด้วย 

 • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ต้องปิดกิจการจากมาตราการของทางการ รวมถึงลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตามประกาศของ ศบค. ฉบับล่าสุด
 •  ไม่เป็นลูกค้าหนี้ NPL ณ วันที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564
 • ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการชะลอการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยโปรแกรมสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อส่วนบุคคล

แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

 1. เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวด
 2. ปรับลดเงินผ่อนชำระค่างวด
 3. รวมหนี้ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม ดังนี้ 

 •  โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น
 •  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 •  ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 •  สำหรับบัญชีสินเชื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 22%

 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 

แบ่งออกเป็น 4 แบบ 

 1. พักชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 2. พักเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน
 3. ลดค่างวด
 4. รวมหนี้ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม

 •  โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น
 •  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 •  ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 •  หลังจากลูกค้าพักชำระค่างวด หรือ ลดค่างวดแล้ว สามารถเลือกทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ได้

ลูกค้าธนาคารกรุงศรี ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่นี่

หรือ  อัปเดท "กรุงศรีออโต้ ขอพักหนี้" รวมทุกมาตราการช่วยเหลือธนาคารกรุงศรีฯ   หรือ สอบถามโทร 1572


สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบ้าน ที่มีความประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยวิธีการรวมหนี้ เช็กได้ที่นี่ 


สำหรับลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรีออโต้ ขอพักหนี้

กรุงศรีออโต้ ขอพักหนี้ ประเภท รถยนต์ 

สินเชื่อเช่าซื้อ 

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ 
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวด

กรุงศรีออโต้ ขอพักหนี้ ประเภท รถจักรยานยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อ

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่:
กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์  02-740-7400 กด 3 หรือ 5 

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของ กรุงศรี คอนซูมเมอร์

พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี ลงทะเบียน 19 ก.ค. 64 – 18 ส.ค. 64 โดยลงทะเบียนผ่านทาง Call Center หรือ โมบายแอปพลิเคชัน UChoose

 • ระยะเวลา พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยการคำนวณดอกเบี้ยในระหว่างเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก
 •  กลุ่มลูกค้า เฉพาะสมาชิกพนักงาน ลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ

 

เงื่อนไขของมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี

 • เฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 •  สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะ บัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
 •  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการขอเพิ่มวงเงิน เปลี่ยนแปลงรอบบัญชี และเปลี่ยนแปลงสถานะบัตร เป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิก เข้าร่วมมาตรการนี
 •  บริษัทสงวนสิทธิ์สำหรับ สมาชิก บัตรคอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท และบัตรเครดิตที่สมัครโดยการอายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้

*เงื่อนไขการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

 

มาตรการที่ 1 เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกรายลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน 

 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
 • ลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

 

มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (Refinance)  ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  ลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล กรณียอดสินเชื่อคงค้างน้อยกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% กรณียอดสินเชื่อคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE
ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 นี้

 

มาตรการที่ 3 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ค้างชำระผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

 • ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน
 • โดยขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงมายังบริษัท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง