ข่าว

"ไทยร่วมใจ"เปิดสถานที่จองสิทธิฉีดวัคซีนร้านสะดวกซื้อ เช็กเลยที่ไหนบ้าง

"ไทยร่วมใจ"เปิดสถานที่จองวัคซีนร้านสะดวกซื้อ เช็กเลยที่ไหนบ้าง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีนโควิด 19 

"ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ซึ่งโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย" ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็น "พื้นที่เสี่ยงสูงสุด" 

 กรุงเทพมหานคร ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเผนทางเลือกและพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตามแผนทางเลือกการบริหารจัดการวัคชีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาลของรัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย 

1.กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมให้บริการรับลงทะเบียน ณ ร้าน Family Mart และ  Tops Daily 

2.บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ร้าน Mini Big C บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 

3.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้บริการ ณ ร้าน 7-eleven 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True , Dtac และ AIS ผนึกกำลังกันเข้ามาเป็น Call Center : โทร.1516 รวม 450 คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

โครงการดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี ซึ่งไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64 เวลา 12.00 น. และจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป  โดยการลงทะเบียนแยกเป็น 3 กลุ่ม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม