เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 ที่อำเภอกำแพงแสน กลุ่มตูนสิบหมื่นพร้อมสมาชิก รวมตัวทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โครงการมีแล้วแบ่งปัน แจกหมู3,000 กิโลให้กับชาวบ้าน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในสถานการณ์โควิด19  ที่แพร่ระบาดระลอก 3 เราต้องผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน บางรายไม่มีงานทำ ตกงาน แต่ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านและคนในครอบครัว ทางกลุ่มสิบหมื่น นำโดย.สจ.ชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ เขต 1 อ.กำแพงแสน เสี่ยตูน สิบหมื่น เสี่ยมัด สิบหมื่น เสี่ยแป็ก สิบหมื่นเสี่ยอึ่ง สิบหมื่น เสี่ยทอม สิบหมื่น เสี่ยบอล สิบหมื่นเสี่ยตุ้ย สิบหมื่น ผ.ญ.ชาตรี สุขเร่ห์  เริ่มแจกหมูที่ ม.2 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และแจก ม. 1 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และ ม. 3 ต.ทุ่งขวางอีก 1,000 โล รวมแล้ว 3,000 โล  แบ่งเป็นถุง. ใส่ถุงละ 2-3 โล แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนของแต่ละหมู่รวมเป็นเงิน 4;5 แสนบาท

มีแล้วแบ่งปัน กลุ่มสิบหมื่น นครปฐม แจกเนื้อหมูฟรี 3,000 โล ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

มีแล้วแบ่งปัน กลุ่มสิบหมื่น นครปฐม แจกเนื้อหมูฟรี 3,000 โล ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

มีแล้วแบ่งปัน กลุ่มสิบหมื่น นครปฐม แจกเนื้อหมูฟรี 3,000 โล ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

จากการสอบถามนายชัยวัฒน์. (ตูน)เอี่ยมเจริญ อายุ 38 ปี เจ้าของกิจการคาร์แคร์ทำกำแพงแสนและเป็นสมาชิกกลุ่มสิบหมื่น เล่าว่า จากการรวมตัวและพูดคุยกับสมาชิกสิบหมื่น เรามีแล้วแบ่งปัน  และมีสมาชิกเป็นเจ้าของเขียงหมูชื่อเสียมัด. ถ้าเรารวมตัวสมทบเงินและซื้อหมูมาแจกให้กับชาวบ้านอำเภอกำแพงแสนเพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบการระบาดระลอกใหม่โควิด-19  ถึงอย่างไรทางกลุ่มก็จะซื้อหมูในราคาต้นทุนเพราะสมาชิกในกลุ่มก็ทำธุรกิจค้าขายเนื้อหมูอยู่แล้ว และในการแจกครั้งแรกนี้จะแจกเนื้อหมูบรรจุถุงละ 2-3 โลแจกด้วยกัน 3 ตำบล พร้อมทั้งประสานผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านให้ออกมารับเนื้อหมูที่กลุ่มสิบหมื่นนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นเนื้อหมูตำบลละ 1,000 โล รวม 3 ตำบล 3,000 โลและทางกลุ่มก็มีกำหนดที่จะแจกเนื้อหมูอีกในอำเภอกำแพงแสนช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายชาวบ้านที่ลำบากในสถานการณ์โควิดระบาดระลอก 3 นี้

มีแล้วแบ่งปัน กลุ่มสิบหมื่น นครปฐม แจกเนื้อหมูฟรี 3,000 โล ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

มีแล้วแบ่งปัน กลุ่มสิบหมื่น นครปฐม แจกเนื้อหมูฟรี 3,000 โล ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

มีแล้วแบ่งปัน กลุ่มสิบหมื่น นครปฐม แจกเนื้อหมูฟรี 3,000 โล ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (มีคลิป)

ข่าวโดย..ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม