นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 รวมไปถึงมาตรการในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งจับตาการประชุมปรับพื้นที่สีใหม่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ  ร้านอาหาร

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ศบค.ไม่ได้ห้ามการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่การเดินทางมีโอกาสนำเชื้อเข้าไปสู่จังหวัดหนึ่งได้ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่มีอาการ ดังนั้นตอนเดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตอลดเวลา
โดยเฉพาะอยู่ในที่สาธารณะ เมื่อถึงปลายทางให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางทันที อย่าแวะอะไรมากมายหากไปถึงจังหวัดปลายทาง ก็ต้องปฎิบัติตามในเรื่องของการรายงานตัวการซักประวัติความเสี่ยง เมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็ขอให้สังเกตอาการตัวเอง เมื่อกลับมาที่พักหรือที่ทำงานของท่านในจังหวัดนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติให้ไปตรวจร่างกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัดนั้นๆ  อาจจะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 

กรณีพื้นที่สีแดงไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์หลัง 3 ทุ่ม  ? 

ในจุดเสี่ยงที่มีการระบาดได้ชัดคือสานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและเป็นสถานที่ที่แออัด เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องมีการปิดในพื้นที่ที่มีการระบาด  แต่ในร้านอาหาร ความเสี่ยงแตกต่างกัน ถ้าร้านอยู่กลางแจ้งไม่มีแอลกอฮอล์ ความเสี่ยงน้อยแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่มีความแออัด ดื่มแอลกอฮอลล์ก็จะมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการไม่ได้รับความเสี่ยงมากโดยจะมีการปรับพื้นที่สีใหม่ตามสถานการณ์เพิ่มเติมในจุดนั้นๆจะมีมาตรการที่เหมาะสม ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในร้านอาหาร จะมีการประชุมและจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค  รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564