ข่าว

เช็กให้ชัด "เราชนะ" แต่ละกลุ่มได้รับเงินเข้า "เป๋าตัง" วันไหน ถอนไม่ได้สแกนจ่าย คล้าย "คนละครึ่ง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กให้ชัด "เราชนะ" แต่ละกลุ่มได้รับเงินเข้า "เป๋าตัง" วันไหน ถอนไม่ได้สแกนจ่าย คล้าย "คนละครึ่ง"

รายงานข่าวจากทะเบียบรัฐบาลระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าเรากำหนดรวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

อ่านข่าว : เช็กเลย 'เราชนะ' ครม.อนุมัติแล้ว ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เยียวยาโควิด-19 รวม 7,000 บาท 

ล่าสุด เมื่อเวลา 14.20 น.(19 มกราคม 2564) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวมาตรการเยียวยาผลกระทบการระบาดโควิด-19ระลอกใหม่กับมาตรการ "เราชนะ" สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการ"เราชนะ"จะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

ผู้มีสิทธิ :

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ในการให้สิทธิรับความช่วยเหลือนั้นเราจะใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นในมือถือทั้งหมด ในการรับโอนเงินของรัฐบาล ใช้ระบบโอนเงินเข้าเป๋าตัง จะมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าอัตโนมัติเลย 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มประชาชนที่มีฐานข้อมูลของทางภาครัฐ คือ เป๋าตัง หรือ Gwallet  ฐานข้อมูลตรงนี้จะมีก็คือโครงการคนละครึ่ง กับ เราเที่ยวด้วยกัน เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่จะต้องกรองตามคุณสมบบัติข้างต้นที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น

กลุ่มที่ 3 
ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของทางภาครัฐจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ เราจะสร้างเป๋าตังให้กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ 

วิธีการการรับเงิน 

1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้วงเงินไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรวมในเรื่องความช่วยเหลือที่ให้ไปก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงิน ในบัตรฯ 800 บาท/เดือน)  จะได้รับวงเงินช่วยเหลืออีก 675 บาท/สัปดาห์  ประมาณ 2,700 บาท/คน/เดือน ตลอดระยะเวลาโครงการนี้ จะได้เงินทั้งสิ้น 5,400 บาท รวมที่ให้ก่อนหน้านี้ด้วย 

2.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000 - 100,000 บาท/ปีได้รับเงินในบัตรฯ 700 บาท/เดือน)จะได้วงเงินช่วยเหลือคนละ 700 บาท/สัปดาห์ อยู่ที่ 2,800/คน/เดือน ตลอดระยะเวลาโครงการนี้ จะได้เงินทั้งสิ้น 5,600 บาท

วันที่ได้รับเงิน กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- กลุ่มนี้มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว เราจะโอนเงินเข้าเป๋าตังให้สัปดาห์ละครั้ง จะเริ่มในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ในสัปดาห์แรกเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีเป๋าตังอยู่แล้ว 

- ต้องรอให้เราไปประมวลผลข้อมูล ในเรื่องของรายได้ตามคุณสมบัติที่กล่าวไปตอนต้น 

วันที่ได้รับเงินกลุ่มที่มีเป๋าตังอยู่แล้วและคุณสมบัติผ่าน

-ในกลุ่มนี้ จะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 พันบาท  ไปจนครบ 7 พันบาท ภายใน 2 เดือน ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เริ่มโอนเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ต้องใช้เวลาในการคัดกรองคุณสมบัติ 

กลุ่มที่ 3 ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลใดๆเลย จะเปิดให้ลงทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 

วันที่ได้รับเงิน กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลใดๆเลย 

-ได้เงินทุกๆวันพฤหัสของสัปดาห์ โอนเงินงวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 งวดแรกจะได้ 2 พันบาทไปเลย และสัปดาห์ต่อไปได้ 1 พัน จนครบ 7 พันบาท

ใช้สิทธิ์ใช้ได้ทีไหนบ้าง

-เน้นไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล คล้ายๆกับคนละครึ่ง เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและร้านค้าที่เข้าร่วมเราชนะ 
ในส่วนของบริการขนส่งสาธารณะ เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ในร้านค้าหรือผู้ให้บริการต่างๆ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ ระยะเวลาการใช้ยืดมากกว่าคนละครึ่ง ยืดไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เงินอยู่ในเป๋าตังอยู่แล้วเน้นไปในเรื่องการใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ถ้าใช้ไม่หมด ก็ไม่มีสิทธิใช้ต่อ 
CR.สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด