คนละครึ่งเฟส 2 ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 และเปิดให้ใช้งานได้วันแรกเมื่อ 1 ม.ค. 64 ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ

หรือไม่เกิน 14 ม.ค. 64 นั่นคือวันพรุ่งนี้ เพื่อไม่ให้ "ถูกตัดสิทธิ" สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 2 แต่ยังไม่เคยใช้งานเลย สามารถเปิดใช้งานครั้งแรกตามเงื่อนไขของโครงการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

โครงการคนละครึ่ง มีเงื่อนไขการใช้งานที่สำคัญ คือผู้รับสิทธิจะสามารถช้อปได้ก็ต่อเมื่อเติมเงินของตัวเองเข้าไปในระบบ "เป๋าตัง" ก่อนซื้อสินค้า โดยทุกครั้งที่มีการจับจ่ายผ่าน "เป๋าตัง" รัฐจะออกเงินให้ 50% และเจ้าของสิทธิจ่ายเองอีก 50% และสามารถใช้ได้ไม่เกินวันละ 300 บาท (รัฐ 150 บาท เรา 150 บาท)